Polityka

Stosunki międzynarodowe

Inne strony warte obejrzenia:

Stosunki międzynarodoweOd kiedy ludzie zaczęli jednoczyć się, gromadzić, budować organizmy polityczno-społeczne od tego momentu możemy mówić o stosunkach międzynarodowych. Ludzie z jednego narodu, zgrupowania, terytorium utrzymują pewne kontakty z ludźmi z innego państwa. Istnieje wiele typów tych wzajemnych relacji, raz oparte są na porozumieniu, innym razem na wrogości, której skrajną postacią są prowadzone konflikty zbrojne. Stosunki międzynarodowe współcześnie są przedmiotem zainteresowania wielu nauk społecznych, czy politycznych. Wielu wybitnych myślicieli zajmuje się opracowywaniem ich teoretycznej strony, czy powstaje wiele organizacji lub stowarzyszeń dokonujących analizy, omówień, czy wskazanych dróg kształtowania prawidłowych stosunków międzynarodowych. Współcześnie należy wskazać na działalność przykładowo: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Akademii Dyplomatycznej. To tylko niektóre z instytucji tego typu działających w Polsce. Jak widać stosunki międzynarodowe odgrywają znaczącą rolę w polityce każdego państwa. To szeroko zakrojona polityka zagraniczna. Żadne państwo nie działa samo sobie. Państwa powinny zachowywać swą suwerenność, ale współgrać z innymi państwami na arenie międzynarodowej, a to prawidłowe współgranie zapewni jedynie odpowiednio prowadzona polityka zagraniczna, czyli właściwe relacje zachowywane w stosunkach międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe doczekały się swego teoretycznego opracowania w postaci odrębnego przedmiotu akademickiego. Aczkolwiek są one dziedziną wysoce interdyscyplinarną, to znaczy zajmuje się nimi także wiele innych nauk, badając je pod różnymi aspektami. Wśród wspomnianych tu nauk wyróżniamy np. socjologię, filozofię, politologię. Stosunki międzynarodowe relacji między państwami, między narodami, między organizacjami o zasięgu jednopaństwowym, czy ogólnokontynentalnym, czy światowym. Stosunki międzynarodowe to także prowadzenie handlu, czy transportu pomiędzy różnymi krajami, terenami – eksport, import, itp. Stosunki międzynarodowe można podzielić na stosunki wojskowe, gospodarcze, polityczne, czyli zajmujące się regulowaniem określonej dziedziny życia. Zawsze oparte są one na określonych zasadach, wśród których fundament stanowią poszanowanie suwerenności i odrębności kulturowej, cywilizacyjnej, gospodarczej krajów odrębnych. Ważny jest wzajemny szacunek, życzliwe podejście.


Warto również przeczytać:

Polityczne przywództwo
Przywództwo polityczne jest pojęciem powstałym z zakresu politologii, a także socjologii. Jest to charakterystyka danej relacji pomiędzy przywódcą, a jego wszystkimi zwol...

Cenzura w Internecie
W Internecie wielokrotnie blokowany jest dostęp do pewnej grupy stron. Dotyczy to wszystkich ludzi bądź tylko danej grupy ludzi. Taka działalność jest prowadzone w niektó...

Zróżnicowanie etnicznie społeczeństwa
W roku 1392 Jagiełło przekazał zwierzchnictwo nad państwem litewskim wielkiemu księciu Witoldowi, który poparł jego małżeństwo z Jadwigą. Układ ten stworzył dla szlachty ...

Polityka zagraniczna prowadzona przez PO
Platforma Obywatelska prowadzi bardzo intensywną poltykę zagraniczną. Przede wszystkim rząd Donalda Tuska od początku opowiada się za wzmocnieniem współpracy z Unią europ...

Jak zostać politykiem?
Politykiem nazwiemy osobę, która dąży do zdobycia władzy i możliwości rządzenia państwem, przy czym dba o dobro wspólne obywateli i dąży do realizacji podstawowych celów....

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: