Polityka

Stereotyp chłopa – mordercy

Inne strony warte obejrzenia: http://poli-tyka.pl

Stereotyp chłopa – mordercyeweryn Goszczyński nie opierał się na historycznych relacjach o przebiegu kolisz- czyzny. Akcję utworu osadził w Kaniowie - miejscowości symbolicznej dla społecznego klimatu Ukrainy. Należała ona do Mikołaja Potockiego, negatywnego bohatera pieśni i legend. Motywy fabularne zaczerpnął z ludowych opowieści o pańskiej swawoli. Dworski Kozak Nebeba, któremu rządca podstępnie wydarł narzeczoną, pragnie zemścić się sprowadzając na zamek hajdamaków. Następuje dramatyczne zderzenie szlacheckiej samowoli z ludowym marzeniem o swobodzie i pragnieniem zemsty za krzywdę. Z publicystyką i literaturą obozu konserwatywnego związany był stereotyp chłopa – mordercy lub jego przeciwstawienie - ofiarnego i wiernego, przywiązanego do pana Kozaka czy dworskiego poddanego (Koliszczyzna i stepy Michała Grabowskiego, 1838). Z podobnych Seweryn Goszczyński wyobrażeń wywodzi się zwrot z Psalmów przyszłości Krasińskiego: „hajdamackie rzućcie noże". Jedna z Gromad emigracyjnej organizacji Lud Polski przybrała nazwę Humań. Przedstawiciele Gromady Humań napisali list, w którym mowa jest o o pojednaniu, odrodzeniu i przyszłości. Jako ich cel wskazuje się świadome przyjęcie pokuty za winy ojców i całkowitą zmianę nastawienia wobec ludu. List Gromady Humań przypisuje rzeź humańską poduszczeniom carskich urzędników, gmin zaś przedstawia jako nieszczęsny, ofiarę ciemnoty, igraszkę intryg, narzędzie własnego i cudzego bólu. Juliusz Słowacki ukazał wolnościowe dążenia ludu ukraińskiego w Beniowskim, gdzie Swentyna wypomina swojemu bratu Kozakowi Sawie, pozostającemu w szlacheckiej służbie, że toczy on walkę przeciwko własnemu ukraińskiemu ludowi. Swentyna gardzi Sawą, który pragnie wżenić się w rodzinę kasztelana, aby w ten sposób osiągnąć wysoką pozycję. Na uwagę zasługuje pogląd Juliusza Kleinera, który pisał, że Słowacki „wskrzesił Ukrainę, tworząc niezapomniane postacie kozaka Semenki, będącego pierwowzorem Bohuna (bohatera Ogniem i Mieczem), pięknej Salomei oraz legendarnego wróżbity Wernyhory". Wernyhora występował pierwotnie w baśniach jako bohater o nadludzkiej sile i odwadze. Pojawił się później w ustnych oraz pisemnych relacjach - przede wszystkim jako pieśniarz – lirnik, który posiadł dar przepowiadania przyszłości. Ostatnia wersja jego przepowiedni powstała w połowie 1809 roku w kręgach polskiej szlachty na Ukrainie. Wieszcz miał przewidzieć nie tylko odbudowanie niepodległości Polski dzięki cesarzowi Napoleonowi, ale także utworzenie braterskiej wspólnoty Polski i Ukrainy.


Warto również przeczytać:

„Rusini nie są nikim innym, tylko Polakami"
Decyzję o uwłaszczeniu ludu wiejskiego przedstawiono jako akt wspaniałomyślności cesarza przeciwstawiającego się złej woli polskiej szlachty. Wyrażała to ogłoszona 15 paź...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Chester Alan Arthur
Chester Alan Arthur został wybrany na urząd dwudziestego pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chester Arthur urodził się dnia piątego października 1829 roku w Fair...

Polska i jej polityka
Obowiązkiem każdego Polaka, który tylko skończył 18 lat jest wzięcie w wyborach. Nie da się ukryć, że w żadnym wypadku nie możemy bagatelizować tego zadania wobec tego po...

Sikorski i Giertych
Radosław Sikorski to jedna z ciekawszych osobowości polskiej sceny politycznej. Urodzony . 23 lutego 1963 w Bydgoszczy po skończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgosz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: