Polityka

Polityka społeczna

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka społecznaPolityka społeczna jest niezmiernie ważnym elementem polityki, ponieważ dotyczy bezpośrednio obywateli danego państwa ich potrzeb, problemów i wymagań wobec władzy. Polityka społeczna poza działaniami władz na rzecz obywateli jest również traktowana jako nauka. Polityka społeczna jest ściśle powiązana z innymi dziedzinami nauki takimi jak prawo, socjologia, psychologia, czy ekonomia. Te dziedziny nauki są potrzebne, aby móc rozmawiać na tematy polityki edukacyjnej, ochrony zdrowia, zatrudnienia, mieszkaniowej, a wszystkie te polityki plus wiele innych wchodzą w skład polityki społecznej. Możemy wyróżnić cztery główne cele polityki społecznej. Oczywiście jest ich znacznie więcej, jednak te są najważniejsze i w każdym kraju są priorytetami, zarówno dla władz - żeby je wypełniać, jak i dla obywateli - żeby ich podstawowe wymagania czy potrzeby były zaspokojone. Do tych celów należy na przykład zapewnienie poszkodowanym, biednym, niepełnosprawnym minimum socjalnego, żeby ich rodziny mogły normalnie żyć, dochody dla takich rodzin powinny być zapewnione, a nawet nie tylko dla takich rodzin, ale każde gospodarstwo domowe powinno mieć możliwość zarabiania na rodzinę. Kolejnym celem jest inwestowanie w rozwój człowieka. Ludzie powinni mieć dostęp i możliwość edukowania się, kształcenia, jeśli ich kwalifikacje są niewystarczające lub przeszkalania, gdy następuje redukcja etatów i pracownik musi szukać sobie pracy, która nie zawsze będzie zgodna z jego umiejętnościami. Trzecim, należącym do najważniejszych celów jest dbanie o to, aby ludzie szanowali się nawzajem i tolerowali, bez względu na różnice poglądów czy pochodzenie. Ostatnim już z ważniejszych elementów jest taki, aby zachęcać ludzi do zakładania rodzin, najlepiej wielodzietnych, aby wskaźnik demograficzny w państwie zawsze był na plusie. Państwo stara się zrealizować głównie te cele, jednak czasem nienajlepiej to wychodzi. Osoby niepełnosprawne, na przykład inwalidzi jeżdżący na wózkach lub niewidomi mają ciągle wiele powodów do narzekania. Powód jest prosty. Wciąż w Polsce brakuje budynków przystosowanych dla niepełnosprawnych, żeby wejść do metra czy pociągu trzeba się wiele namęczyć, na ulicach brakuje oznaczeń dla niewidomych w postaci innego rodzaju kostki- gdy tuż obok jest przejście dla pieszych. Takich niedostatków można wymieniać jeszcze wiele. Dlatego państwo musi jeszcze się sporo napracować.


Warto również przeczytać:

Opinia społeczna
Opinia publiczna jest poglądem obywateli oraz ich reakcją na dane zagrania oraz postępowania polityczne, a także społeczne. Każdy obywatel ma prawo publicznie wygłosić sw...

Konserwatyzm
Konserwatyzm jest jedną z doktryn politycznych, a także orientacją, która opiera się na tym, iż należy ochraniać państwo, a szczególnie jego porządek gospodarczo-społeczn...

Ruchy polityczne
W obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania teryt...

Światowa Organizacja Handlu
Światowa Organizacja Handlu powstała w 1995 roku w Marrakeszu. Jej inicjatywa była kontynuacją rundy urugwajskiej GATT. Jednocześnie stała się zastępcą Układu Ogólnego w...

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: