Polityka

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Inne strony warte obejrzenia:

Sojusz Lewicy DemokratycznejSojusz Lewicy Demokratycznej – w skrócie SLD – jest polską centrolewicową partią polityczną. Powstała ona 15 kwietna 1999 roku, a zarejestrowana została sądownie 17 maja 1999 roku. W jej skład wchodzi większość organizacji z koalicji SLD. Partia ta nazywa siebie nowoczesną partią socjaldemokracji. Według tej partii powinno zostać zachowanych większość z socjalnych funkcji państwa – w tym służba zdrowia i edukacja. Ponadto Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za tolerancją światopoglądową i dąży do równouprawnienia kobiet oraz mężczyzn. Partia ta uważa, iż powinien zostać zachowany podatek progresywny, a także powinna zostać zwiększona płaca minimalna. Co więcej Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnie utrzymać publiczną służbę zdrowia oraz edukację. Oponuje ona za tym, aby została zalegalizowana aborcja, narkotyki miękkie, a także związki partnerskie. Co więcej, zapłodnienia typu In vitro pragnie aby były finansowane z budżetu państwa. Również postuluje nad zalegalizowaniem eutanazji. Partia ta sprzeciwia się natomiast, aby wprowadzony został podatek liniowy. Nie chce ona ponadto, aby została przywrócona kara śmierci. Nie zgadza się na zniesienie Senatu oraz na likwidacje powiatów. Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej jest partią polityczną, która reprezentuje sobą poglądy narodowo – lewicowe. Została ona założona 10 stycznia 1992 roku, natomiast zarejestrowana była 12 czerwca 1992 roku z inicjatywy ludzi działających w ZZR „Samoobrona”, głównie przez Andrzeja Leppera. Do 17 stycznia 2000 roku partia ta działała pod nazwą Przymierze Samoobrona. Do głównych postulatów tej partii zalicza się znaczniejsze dofinansowywanie rolnictwa, przede wszystkim gospodarstw rolnych. Według tej partii to gospodarstwa rolne mają być podstawą rolnictwa polskiego. Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej ponadto chce pomagać spółdzielnią rolniczym i promować odnawialne źródła energii. Co więcej proponuje ona renegocjację traktatu akcesyjnego z Unią Europejską. Partia ta pragnie także, aby zostały zwiększone wydatki socjalne i w tym celu chce wprowadzić zasiłki dla bezrobotnych, którzy znajdują się w tej sytuacji nie z ich winy. Chcą oni także wydłużyć urlop macierzyński i zwolnić ludzi z podatku, którzy zarabiają rocznie mniej niż 8800 złotych. Pragną oni także wspierać małe oraz średnie przedsiębiorstwa polskie.


Warto również przeczytać:

Spory światowe w polityce
Polityka jest przyczyną wielu sporów światowych. Ludzie będący przy władzy wytwarzali w przeszłości chore systemy, które rujnowały kraj i całe społeczeństwo. Władza wciąg...

Krótki dzień pracy
„Krótki dzień pracy” jest to telewizyjny film polskiej produkcji nakręcony przez Krzysztofa Kieślowskiego. Fabuła tego filmu opowiada o wydarzeniach z radomsk...

Cele polityki gospodarczej
Jak każda z polityk, polityka gospodarcza również wyznacza sobie cele, do których dąży i jak najwięcej z nich chce w pełni zrealizować. Cele te możemy podzielić według dz...

Stosunki Komorowskiego z Obamą
Urodził się w Honolulu na Hawajach. Jego ojciec pochodził z Kenii, matka natomiast z Kansas. Po szkole średniej Obama studiował na Occidental College, a następnie na Uniw...

James Monroe
James Monroe był piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on dwudziestego ósmego kwietnia 1758 roku w Wirginii. Zmarł czwartego lipca 1831 roku w Nowym Jorku....

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: