Polityka

Socjaldemokracja

Inne strony warte obejrzenia: adwokaci kłodzko

SocjaldemokracjaSocjaldemokracja jest ruchem społecznym, który wywodzi się z doktryny politycznej. Głównym celem tej ideologii powstałej z ruchu robotniczego jest stworzenie społeczeństwa oraz ustroju socjalistycznego, który dokonają na drodze reform demokratycznych. Doktryna ta powstała po rewizjonizmie innej doktryny, a mianowicie marksizmu. W obecnych czasach wiele partii politycznych uważa siebie za ugrupowanie socjaldemokratyczne, w którym dążą oni do równowagi pomiędzy jednostką, a społeczeństwem oraz państwem, a rynkiem. Zatem jest to ideologia, która pragnie wzbogacić państwo w jak najbardziej sprawiedliwi sposób. Można wyróżnić kilka najważniejszych celów oraz założeń tej doktryny. Socjaldemokracja przede wszystkim dąży do poprawienia higieny pracy oraz ochrony i bezpieczeństwa. Chce ona wprowadzić równomierny dochód narodowy. Propaguje ona ideologię wolności, która opierać się będzie na znajomości oraz wykorzystywaniu przyznanych praw. Chce także, aby wszystkie warstwy społeczne były sobie równe, a polityka państwa powinna być aktywna na rynku pracy. Proponuje ona również bezpłatną opiekę zdrowotną oraz lepszą opiekę socjalną. Karlizm jest jednym z poglądów społecznych oraz politycznych występujących w Hiszpanii w wieku XIX oraz XX. Głównym celem tej doktryny było stworzenie dawnego mocarstwa Hiszpanii na drodze takich reform jak : konserwatyzmu, pro katolicyzmu, decentralizacji, antydemokratyzmu, antyliberalizmu opartych w duchu legitymistycznym. Gdy program ten powstał nie był on do końca określony ,dopiero z czasem się wyodrębniał i zarysowywał. Pierwsi zwolennicy tej doktryny popierali infanta Don Carlosa – hrabiego Molina. To on powinien przejąć tron w Hiszpanii w roku 1833, po śmierci swojego brata. Jednak zwolenników tej reformy wyprzedzili zwolennicy innych reform, którzy mianowali na królową trzyletnią Izabelę II. Przez wiek XIX karliści prowadzili walki zbrojne, które miały powstrzymać przekształcanie się Hiszpanii w monarchię konstytucyjną, a wkrótce w republikę. W latach 1936 – 1939, gdy w Hiszpanii trwała wojna domowa karliści byli jedną z największych sił zbrojnych, zaraz obok Falangi. Doszło do połączenia tych dwóch organizacji w Hiszpańską Falangę Tradycjonalistyczną. Ostatecznie w Hiszpanii została przywrócona monarchia i na tron został wybrany Jana Karola I, który już nie reprezentował karlistów.


Warto również przeczytać:

Nasze poglądy
Każdy z nas ma swoje poglądy jeżeli chodzi o sprawy polityki w związku z czym to tylko od nas zależy na jaką osobę będziemy głosować w czasie zbliżających się wyborów na ...

Prawa człowieka w Korei Północnej
Nie da się jasno określić w jakim stopniu są zachowywane prawa człowieka w Korei Północnej, ponieważ kraj ten jest wrogo nastawiony do obcokrajowców i ciężko jest się do ...

Co oznacza termin polityka?
Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauk...

Czym jest ruch społeczny
Ruchem społecznym określa się działanie spontaniczne większej grupy ludzi, którzy posiadają taką samą ideologię oraz zamierzony cel. Bardzo często ruch społeczny chce, ab...

Spoty reklamowe
Podczas kampanii wyborczej każdemu kandydatowi na najwyższy urząd w państwie przysługują darmowe godziny w telewizji podczas których może zareklamować się jako przyszły p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: