Polityka

Skutki wojen

Inne strony warte obejrzenia: druk wizytówek tanio

Skutki wojenSkutki wojen często są widoczne w polityce każdego z krajów, które brały udział w wojnie. Często kraje zwycięskie czerpią wiele korzyści ze zwycięstwa. Jednak w obecnych czasach nie prowadzone są wojny o ziemie, ale raczej o poglądy polityczne czy też etniczność danych narodowości. Również nie możemy zapomnieć, że wojna to nie tylko walka, ale to również cierpienie dla cywili oraz wiele innych rzeczy, które sprawiają, że polityka danego państwa jest jeszcze bardziej zagrożona. Najważniejszym skutkiem wojny jest to, że powstaje destabilizacja gospodarki oraz wiele problemów z odbudowaniem kraju po wojnie, bardzo często właśnie wtedy państwa, które przegrały wojnę są zależne od państw zwycięskich lub od innych krajów, które mogą pomóc w odbudowie poprzez środki finansowe. Skutki wojen są obecnie bardzo mocno widoczne w krajach afrykańskich, w których bardzo duża ilość ludzi nie posiada żadnego wykształcenia, jest praktycznie cały czas głód oraz wiele innych problemów, które sprawiają, że życie w Afryce jest o wiele cięższe. Mimo, że prowadzone są cały czas w Afryce wojny to, nikt nie zauważył, że po prostu przerwanie wojen, sprawi, że w Afryce zacznie żyć się lepiej. Skutki wojen często są trudne do odbudowania przez wiele lat i nie ma często również możliwości do odbudowy wszystkich dziedzin gospodarki w danym kraju. Wojny są prowadzone obecnie najczęściej w Afryce, gdzie praktycznie każde z plemię czy też grup etnicznych prowadzi wojny z innymi. Często przez to dochodzi do wielkich masakr, które sprawiają, że ludzie giną bez przerwy. Afryka jest miejscem ,gdzie są prowadzone największe i najdłuższe wojny. Nie można również mylić pojęcia wojny, misji stabilizacyjnej i misji pokojowej. Są to trzy odmienne typy działań zbrojnych, z których wojna jest niezwykle już rzadko prowadzona i najważniejszą rzeczą, która różni wojnę od reszty jest to, że wojna trwa po to aby osiągnąć jakieś korzyści dla jednego państwa względem drugiego, dlatego najczęściej państwa słabo rozwinięte prowadzą wojny, ponieważ jest to dla nich sposób na zdobycie terenów i surowców naturalnych. W dużej mierze wojny również prowadzone są na terenach, gdzie istnieje bardzo wysoka różnica kulturowa, rasowa oraz etniczna, co powoduje, że wojny mogą być prowadzone praktycznie wszędzie, często również dochodzi do wojen domowych w państwach bardzo zróżnicowanych etnicznie, co można było zobaczyć na przykładzie Jugosławii i wielu innych miejsc, gdzie były prowadzone walki między klasami etnicznymi. Bardzo ważnym elementem tego, że powstają wojny jest to, że kraje rozwinięte nie pomagają krajom afrykańskim w zaprzestaniu konfliktów.


Warto również przeczytać:

Kontrowersje polityczne
Kontrowersje polityczne są jednymi z najbardziej spotykany rzeczy w polityce, których zadaniem jest ośmieszenie przeciwnika politycznego. Kontrowersje są tworzone bardzo ...

Immunitet – dobro czy zło?
Wiele słyszy się w dzisiejszych czasach o tym, ile z polityków, którzy posiadają tak zwany immunitet nadużywa go i naciąga prawo na swoją korzyść. Oczywiście, wielu polit...

Maksym Żeleźniak – hetmanem kozackim
W kościołach, synagodze i ratuszu w Humaniu skupiła się większość szlachty i Żydów. Rozpoczęła się rzeź zainicjowana najprawdopodobniej przez żądnych zemsty chłopów. W sa...

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD
Sojusz Lewicy Demokratycznej jest lewicową partią polityczną opowiadającą się za demokratycznym państwem prawa, społeczną gospodarką rynkową i pełnym upodmiotowieniem oby...

Upadek Złotej Ordy
W XV wieku pretensje do ziem ruskich zaczęli zgłaszać wielcy książęta moskiewscy, którzy w 1476 roku przestali płacić daninę Złotej Ordzie. W latach 1428–1430 powst...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: