Polityka

Senat

Inne strony warte obejrzenia: gablota zewnętrzna

SenatSenat wraz z Sejmem składa się na polską władzę ustawodawczą, a w szczególnych przypadkach razem z Sejmem tworzy Zgromadzenie Narodowe. Senat, podobnie jak Sejm, jest ważnym organem polskiej władzy ustawodawczej. Składa się on ze 100 senatorów, którzy wybierani są podczas wyborów powszechnych. Kadencja Senatu trwa dokładnie 4 lata, jej rozpoczęcie liczone jest wraz z rozpoczęciem kadencji Sejmu, tak samo jest oczywiście z końcem kadencji Senatu. Jeżeli nastąpi skrócenie kadencji Sejmu, wtedy automatycznie skróceniu ulega także kadencja Senatu. Historia Senatu zaczęła się w Polsce już w XV wieku, kiedy to był on wyższą izbą polskiego parlamentu. W późniejszych latach funkcjonował nadal, nawet jeśli zasady jego funkcjonowania uległy zmianom. Natomiast w II RP w drodze referendum społeczeństwo zadecydowało o likwidacji Senatu, tak więc w tym czasie parlament miał tylko jedna izbę – Sejm. Po zmianach ustrojowych, do których doszło w roku 1989, przywrócono także instytucje Senatu. Warto jednak zaznaczyć, że w ponad 20 – letniej historii III RP często pojawiają się głosy domagające się likwidacji Senatu, głoszące, że jest on przeżytkiem politycznym, na którego utrzymanie marnuje się pieniądze z budżetu państwa. Póki co jednak pozycja Senatu pozostaje niezagrożona. Senat ma zasadniczo cztery główne organy. Są to: Marszałek Senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów oraz rozmaite Komisje działające w ramach Senatu właśnie. Jeśli chodzi o kompetencje Senatu, to zajmuje się on między innymi zatwierdzaniem ustaw przegłosowanych przez Sejm. Warto zatrzymać się nieco przy tym zadaniu Senatu, który może przecież nie dopuścić do realizacji przyjętej przez Sejm ustawy. Jeżeli Senat sprzeciwi się wprowadzeniu w życie danej ustawy, to wraca ona do Sejmu jako odrzucona przez Senat. Inną opcją, z której może skorzystać Senat, jest przyjęcie ustawy tylko w części – w takiej sytuacji Senat nanosi w tekst ustawy własne poprawki i ponownie kieruje ustawę do Sejmu, który może ją przyjąć lub nie. Jeżeli natomiast senatorowie zadecydują o przyjęciu projektu ustawy bez żadnych zastrzeżeń, wtedy po prostu ustawa zostaje ostatecznie przekazana prezydentowi, który musi ja podpisać, by ostatecznie weszła w życie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy Senat przez 30 dni nie zaopiniuje danej ustawy – wtedy uważa się ją za przyjętą. Jak widać, kompetencje Senatu są całkiem spore, jeśli chodzi o szeroko rozumiany proces ustawodawczy.


Warto również przeczytać:

George Washington - ojciec założyciel
Przez amerykanów nazywany ojcem założycielem. Był I prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją karierę rozpoczął od służby wojskowej. To tam miał szansę nauczyć się jak funk...

Zwierzchnictwo cara
Opowiedzenie się Kozaków po stronie Rzeczypospolitej stało się szczególnie ważne po wielkim zwycięstwie w 1683 roku Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, gdy pod patronatem ...

Socjaldemokracja Polska
Socjaldemokracja Polska raczej nie należy do czołowych partii politycznych w Polsce, mimo to stara się na wszelkie sposoby podkreślać swoją pozycję także poprzez udział w...

Zaspokojenie religii greckiej
W bitwie pod Kłuszynem w roku 1610 wojska hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły połączone siły szwedzko-rosyjskie i wkroczyły do Moskwy. W 1612 roku wybuchło powstanie sk...

Mity Polityczne
Mit polityczny jest sposobem na tworzenie nowych idei, które bazują na fałszywym i złudnym myśleniu. Sam mit polityczny można nawet porównać do zwykłych mitów, ponieważ b...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: