Polityka

Sejm

Inne strony warte obejrzenia:

SejmSejm to jeden z najważniejszych organów w polskiej polityce, który poniekąd możemy uznać za ucieleśnienie władzy ustawodawczej. Sejm jest obok Senatu jedną z izb polskiego parlamentu, jego historia sięga kilka wieków wstecz. Oczywiście obecnie sejm nie jest już zjazdem tylko uprzywilejowanych obywateli, jak to bywało jeszcze np. w XVI wieku. Obecnie do Sejmu przeprowadzane są wybory, które zarządza prezydent. Wybrani posłowie sprawują swa funkcję 4 lata, jeśli tylko nie dojdzie wcześniej do rozwiązania sejmu. Sejm to w naszym kraju bardzo ważny organ posiadający rozliczne funkcje. Jedną z nich jest funkcja ustrojodawcza. Jak sama jej nazwa wskazuje, polega ona na tym, że to Sejm właśnie tworzy ustrój państwa, poza tym pełni władze ustawodawcza, uchwalając ustawy i uchwały, decydując o budżecie państwa. To również Sejm decyduje o ogólnym kierunku, w jakim zmierza polityka państwa. Kolejną, nie mniej ważną, funkcją Sejmu jest funkcja kreacyjna. Jak się ona objawia w praktyce politycznej? Przede wszystkim Sejm jako organ ustawodawczy powołuje na stanowiska członków rządu i ostatecznie dokonuje zatwierdzenia podanego składu Rady Ministrów. W wyjątkowych sytuacjach Sejm może nawet sam zadecydować o składzie rządu, jest tak wtedy, gdy doszło do uchwalenia wotum nieufności wobec poprzedniego rządu. Poza tym Sejm właśnie w ramach funkcji kreacyjnej dokonuje wyboru osób pełniących tak ważne funkcje państwowe jak: prezes NIK, prezes NBP, prezes NBP, członkowie KRS, członkowie Trybunału konstytucyjnego itd. Kolejną podstawową funkcją Sejmu jest funkcja kontrolna. W ramach tej funkcji Sejm może dla przykładu ogłosić wotum nieufności wobec sprawującego władzę wykonawczą rządu czy tez pojedynczego ministra z rządu. Poza tym Sejm udział absolutorium budżetowego oraz może kontrolować prace NIK i NBP poprzez kierowanie do ich członków zapytań oraz interpelacji poselskich. Warto wspomnieć, że Sejm sprawuje także kontrolę nad samorządem terytorialnym. Sejm zwyczajowo uchodzi za niższą izbę parlamentu, ale jego uprawnienia są znacznie szersze niż uprawnienia Senatu, co warto sobie uświadomić. Warto jeszcze dodać, że w wyjątkowych sytuacjach Sejm razem z Senatem tworzy ważny organ konstytucyjny o nazwie Zgromadzenie Narodowe. Organ ten powoływany powoływany jest raczej rzadko, głównie wtedy, gdy trzeba odebrać przysięgę od nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Warto również przeczytać:

Problemy społeczno- ekonomiczne
Problemy, które dotyczą społeczeństwa oraz sfery ekonomicznej są bardzo trudnymi problemami, gdyż zazwyczaj dotyczą one wszystkich obywateli i potrafią być dla nich napra...

„Rusini nie są nikim innym, tylko Polakami"
Decyzję o uwłaszczeniu ludu wiejskiego przedstawiono jako akt wspaniałomyślności cesarza przeciwstawiającego się złej woli polskiej szlachty. Wyrażała to ogłoszona 15 paź...

Ucieczka Chmielnickiego
Jednym z posłów walczących o dotychczasowe przywileje Kozaków był Bohdan Chmielnicki. Delegacja kozacka dotarła jednak do Warszawy po zakończeniu obrad sejmowych, posłowi...

Opuszczony przez chana
W myśl podpisanej 28 września 1651 roku w Białej Cerkwi ugody liczba Kozaków rejestrowych miała zostać zmniejszona o połowę (to znaczy do 20 tysięcy). Terytorialny zasięg...

Polityka wojenna
Polityka w czasie pokoju pełni funkcję gospodarczą. Politycy decydują o losach naszego kraju i robią wszystko by w kraju żyło się dobrze. Inaczej sytuacja wygląda, gdy ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: