Polityka

Saddam Husajn

Inne strony warte obejrzenia: bloki granitowe www.bkg.com.pl/bloki-granitowe

Saddam HusajnCzłowiek, który wyrządził w Iraku wiele zła. Chociaż jego zwolennicy do końca głośno sprzeciwiali się poczynaniom amerykanów, którzy ścigali go i doprowadzili go przed sąd. W latach 70 zajmował się wprowadzaniem nowych rozwiązań dotyczących między innymi: rolnictwem i gospodarką. To on postanowił wykorzystać złoża ropy naftowej a zdobyte w ten sposób pieniądze chciał przeznaczyć na stworzenie nowych sił militarnych kraju. Prezydentem został w 1979 roku i sprawował ten urząd, aż do 2003 roku. To on doprowadził do wojny z Iranem, która pochłonęła tysiące ofiar. Przez 8 lat jej trwania Husajna wspierały Stany Zjednoczone, ZSRR oraz niektóre kraje europejskie. To w tym czasie wykorzystywał broń chemiczną i biologiczną. Z wykształcenia był prawnikiem i to na pewno miało duży wpływ na podejmowane przez niego decyzje. W okresie swoich rządów w rażący sposób wykorzystywał władzę do własnych celów. Jego synowie zajmowali ważne stanowiska państwowe, aż do ich śmierci w 2003 roku. Wielokrotnie organizowano zamachy na jego życie jednak, każdy z nich nie doszedł do skutku. Miał 4 żony i 5 dzieci( 2 synów i 3 córki). Był również wiceprzewodniczącym Rady Dowództwa Rewolucji. W 1973 roku był generałem irackich sił zbrojnych. Gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły atak zbrojny na Irak oznaczało to koniec rządów Husajna. Udało mu się uciec i przez długi czas skutecznie ukrywać. Jego synom nie udało się tak skutecznie ukryć i w wyniku ataku powietrznego i ostrzelania ich kryjówki zginęli 22 lipca 2003 roku. Saddam miał nadzieję, że nie uda się amerykanom go znaleźć i uniknie kary. Po ośmiu miesiącach żołnierze znaleźli jego kryjówkę niedaleko jego miasta rodzinnego. Przebywał w lepiance, która była ukryta w dość wysokiej trawie. Po aresztowaniu przewieziono go do jednej z amerykańskich baz wojskowych i tam udało się udowodnić, że to naprawdę Husajn. Później przekazany w ręce władz Iraku stanął przed sądem. Nie postawiono mu wszystkich zarzutów ponieważ nie było na te zbrodnie wystarczających dowodów. Sąd skazał go nieprawomocnym wyrokiem na karę śmierci przez powieszenie. Egzekucja odbyła się 31 grudnia 2003 roku. Film, który przedostał się do Internetu obejrzało kilka milionów osób. Przeciwnicy kary śmierci protestowali przeciwko wykonaniu tej kary. Sugerowano, że w ten sposób władze postępują dokładnie tak samo jak Husajn. W momencie jego śmierci dla Iraku skończyły się lata upokorzeń i zaczęło się odbudowywanie kraju na nowo.


Warto również przeczytać:

Partnerstwo dla Pokoju
Partnerstwo dla Pokoju jest programem realizowanym w ramach celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Swoim zasięgiem sięga dalej niż sojusz, ponieważ buduje wspó...

Efekty unii brzeskiej
Bardzo ważnym elementem zawarcia unii brzeskiej stało się włączenie kilku milionów mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do sfery oddziaływania cywilizacji zachodnio...

Popularność filmów politycznych
Nie można jednoznacznie orzec, czy filmy o tematyce politycznej są popularne. Zależy to bowiem od tego, o jakim kręgu wiekowym mówimy. Z całą pewnością młodzi ludzie nie ...

Funkcja stabilizacyjna
Polityk gospodarcza jest na stałe wpisana do życia każdego obywatele danego kraju. Aby jednak sprawnie funkcjonowała i przynosiła jak najwięcej korzyści konieczne jest to...

James Madison
James Madison był czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych i urodził się szesnastego marca 1751 roku w Wirginii. Natomiast zmarł dwudziestego ósmego czerwca 1836 roku ró...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: