Polityka

Rzeczpospolita Trojga Narodów

Inne strony warte obejrzenia: Praca Rzeszów

Rzeczpospolita Trojga NarodówUgoda w Hadziaczu potwierdzała ugodę wyznawania prawosławia nie tylko na ziemiach ukraińskich, ale na całym terytorium Rzeczypospolitej. Po zniesieniu unii zabroniono na Ukrainie wznoszenia nowych nowych kościołów katolickich i przyjmowania nowych wiernych do obrządku łacińskiego. Metropolita kijowski wraz z biskupami: chełmskim, lwowskim, łuckim, mścisławskim i przemyskim, mieli uzyskać miejsca w Senacie. Wyłącznie dla prawosławnych zarezerwowano urzędy na Kijowszczyźnie, natomiast w województwach czernihowskim i bracławskim miano je rozdzielać losowo między prawosławnych i katolików. Prawosławni mieszczanie uzyskali takie same jak katolicy prawa dostępu do urzędów miejskich. Województwa bracławskie, czernihowskie i kijowskie miały odtąd tworzyć obok Korony I Wielkiego Księstwa Litewskiego trzecią część składową Rzeczypospolitej – Wielkie Księstwo Ruskie, rządzone przez hetmana wojsk ruskich, bezpośrednio podległego królowi. Hetman otrzymał miejsce w Senacie. Spóźniona co najmniej o dziesięć lat ugoda w Hadziaczu przewidywała ustanowienie Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Ugoda w Hadziaczu wywołała gwałtowną reakcję Moskwy. Car zażądał przekazania moskiewskim urzędnikom skarbowym dochodów z dawnych królewszczyzn, utrzymania stacjonujących na Ukrainie rosyjskich garnizonów wojskowych, wprowadzenia moskiewskich województw i jurysdykcji sądowej. Hetman Wyhowski, który oświadczył, że nie chce żyć w niewoli, złożył buławę na znak sprzeciwu wobec rosyjskich zamiarów ograniczenia autonomii Ukrainy. Zebrana w Korsuniu Rada zwróciła się do Wyhowskiego, by nie rzucał buławy, gdyż całe wojsko kozackie pomoże mu w walce o dawne prawa i wolności. Uchwała ta znacznie wzmocniła stanowisko hetmana. Zwolennicy orientacji promoskiewskiej nie zaprzestali jednak walki. Przeciwko Wyhowskiemu podburzano najbiedniejszych Kozaków, tak zwaną czerń. W Moskwie przyjęto delegację Kozaków zaporoskich, domagających się uwięzienia hetmana Wyhowskiego. Dowodzący Zaporożcami ataman koszowy Iwan Sirko proklamował hetmanem Jerzego Chmielnickiego, syna Bohdana. Przeciwko Wyhowskiemu wystąpili także pułkownicy Iwan Bohun i Martyn Puszkar oraz koszowy Jakub Barabasz. Wysłali oni do Moskwy donos, w którym nazwali Wyhowskiego „Lachem”, który zamierza sprzedać Ukrainę Polsce. Rebeliantów na prawobrzeżnej Ukrainie poparły cztery pułki kozackie stacjonujące na lewym brzegu Dniepru.


Warto również przeczytać:

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Władza w państwie
Władza w państwie jest jedną z najważniejszych jego części. To dzięki władzy są tworzone nowe ustawy oraz prawa, które pozwalają żyć w społeczeństwie, w jak największej h...

Polityczne prześladowania
Prześladowania polityczne są jednym z największych problemów, z jakimi można się spotkać w państwach, w których nie istnieje system rządów demokratycznych. Jest to bardzo...

Rezultaty kozackich grabieży
Sejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówcz...

Tradycja w prawicy
W polityce, najczęściej stosowanym sposobem podsumowania przekonań prawicowych jest skoncentrowanie się na poparcie dla tradycji, przynajmniej retorycznie. Jak daleko ws...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: