Polityka

Rynek polityczny

Inne strony warte obejrzenia: gielda-spolek.pl/

Rynek politycznyCzęsto mówi się obecnie o marketingu politycznym, o kampaniach wyborczych, warto zatem wspomnieć jeszcze o rynku politycznym. Rynek polityczny to, mówiąc obrazowo, miejsce, gdzie sprzedawane są produkty polityczne przy użyciu zasad marketingu politycznego i reklamy politycznej. Na rynku politycznym dochodzi zatem do transakcji o charakterze politycznym, dlatego mówimy na przykład o „sprzedaży” polityka czy też jakiejś partii politycznej, uznając, że są to przykłady produktów politycznych. Rynek polityczny jest oczywiście pojęciem stosunkowo nowym, które ukuli współcześni politolodzy, ale warto pamiętać, że zasady jego działania tak naprawdę nie zmieniły się przez całe lata, odkąd zaistniało jakiekolwiek życie polityczne oparte na wyborach. Można w zasadzie spokojnie zauważyć, że rynek polityczny to w dużej mierze sztuka manipulacji wyborcą, ponieważ politycy, partie polityczne są na rynku tak przedstawiane, by na pewno spotkały się z poparciem wyborców. Funkcjonowanie na rynku politycznym nie jest wcale takie proste, nic zatem dziwnego nie ma w tym, że zarówno politycy jak i partie polityczne zatrudniają fachowców, którzy potrafią właściwie skorzystać z praw rządzących rynkiem politycznym dla osiągnięcia swoich założeń politycznych. Mogą to być na przykład uznani specjaliści od politycznego PR. Od strony teoretycznej możemy mówić o małych i dużych rynkach politycznych. Mały rynek polityczny to taki, na którym elektorat jest wierny światopoglądowo swej frakcji, natomiast duży rynek polityczny to taki, na którym można zauważyć przy każdych wyborach znaczny przepływ elektoratu od jednej frakcji do drugiej. Nie trzeba chyba specjalnie podkreślać, że właśnie duży rynek polityczny daje większe pole do popisu specjalistom od politycznego PR. Możemy także podzielić rynki polityczne na otwarte i zamknięte. Rynek polityczny otwarty to taki, na którym wyborcy mogą wybierać interesujący ich produkt polityczny spośród bardzo szerokiej i urozmaiconej oferty politycznej. Sytuacja wygląda rzecz jasna odmiennie w przypadku rynku politycznego zamkniętego, na którym nie ma dużej ilości partii politycznych czy samodzielnych polityków. Obecnie każda partia, która myśli o zdobyciu znacznego poparcia, musi być świadoma praw, jakimi rządzi się rynek polityczny i dostosować się do nich tak, aby dotrzeć do możliwie największej liczby wyborców poprzez umiejętne zastosowanie strategii rynkowych, co oczywiście nie jest zbyt proste.


Warto również przeczytać:

Irlandzka Armia Republikańska
Irlandzka Armia Republikańską (IRA) to irlandzka republikańska rewolucyjna organizacja wojskowa. Założona została przez Irlandzkich Ochotników w organizacji założonej w d...

Strajki chłopskie
W szesnastu powiatach Galicji Wschodniej najszerzej ogarniętych strajkami rolnymi przeciętna powierzchnia gospodarstw wynosiła od 1,7 hektara do 2,3 hektara. Gospodarstwa...

Prostymi słowami?
Pojęcie polityka rozumiane jest na bardzo wiele sposobów. Jedni interpretują to w prostych słowach, a drudzy twierdzą, iż pojęcie to można a nawet trzeba interpretować i ...

Martin Van Buren
Martin Van Buren był ósmym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on piątego grudnia 1782 roku w Kinderhook, w stanie Nowy Jork. Zmarł natomiast dnia dwudz...

Prawica wobec religii
Pomoc rządowa dla religii od początku ruchu była główną częścią prawicowej polityki. Francuska prawica poparło władzę kościoła katolickiego i sprzeciwiała się sekularyzac...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: