Polityka

Ruchy polityczne

Inne strony warte obejrzenia: Dzierżawa ekspresów do kawy Warszawa : http://www.darkcoffee.pl/wynajem-ekspresow-do-kawy.html

Ruchy polityczneW obecnych czasach istnieje kilka koncepcji tego, jak mogły powstawać państwa, każda z nich jest uwarunkowana tym, jak ludzie podchodzili do tworzenia i zwiększania terytorium państwa. Wszystkie koncepcje powstawania państw są jednak prawidłowe i każde z nich zostały wysnute z teorii tego, jaką politykę dane państwa posiadały względem innych. Pierwsza teoria, która powstała jednak jest teorię wymyśloną przez lud zamieszkujący dane państwo, jest to teoria teistyczna, w której zakładano, że państwo zostało stworzone przez Boga lub bogów, wiele starożytnych państw zostało właśnie założonych na tej zasadzie, przykładem może być Egipt. Inną teorią jest teoria umowy społecznej, gdzie między członkami społeczeństwa zawiązywały się umowy handlowe, militarne i tym podobne, które łączyły pojedyncze ośrodki w jedno państwo. Następna teoria to teoria podboju i przemocy, w której główną zasadą było podbijanie sąsiednich państw i terenów. Teoria marksistowska zakładała stworzenie podziałów między ludźmi na dwie klasy – panującą i opanowaną. Ostatnia to teoria państwa w katolickiej nauce społecznej, która mówiła, że państwo jest wytworem rozumu człowieka. Ruch polityczny jest widoczny w naszym życiu codziennym od zawsze i można stwierdzić, że był on, jest i będzie zawsze. Najprościej mówiąc, ruch polityczny to wszelkie dążenie człowieka do zdobycia władzy. Sam ruch polityczny można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym z nich jest ruch spontaniczny, który najczęściej jest krótkotrwały z powodu braku organizacji. Drugim są luźne, które także trwają krótkotrwale, jednak posiadają lepsza organizację. Trzecie to dobrze zorganizowane, które zwykle trwają do osiągnięcia wyznaczonego celu. Ostatnim rodzajem ruchów politycznych są dobrze zorganizowane, które posiadają najlepszy i najdłuższy stopień zorganizowania. Sam ruch polityczny posiada pięć stadiów rozwoju. Po pierwsze tworzenie się przesłanek ruchu, w którym tworzy się przeświadczenie o wymaganych zmianach. Następnie argumentowane są dążenia ruchu, a potem agitacja, czyli pozyskiwanie nowych członków ruchu politycznego. Czwartym stadium rozwoju ruchu politycznego jest rozwijanie dalszej działalności politycznej, na samym końcu następuje zamieranie ruchu politycznego, w którym ruch rozpada się.


Warto również przeczytać:

Nasze przekonania polityczne
Nasze polityczne poglądy nie powinniśmy zachować tylko dla siebie z tego względu, że jest to nasza prywatna sprawa i każdy człowiek ma prawo do posiadania swoich w związk...

Przeobrażenia demokratyczne Austrii
Podsycane przez politykę Wiednia w myśl zasady divide et impera antagonizmy narodowe wynikały najczęściej z dawnych sporów etniczno – terytorialnych i wyznaniowych ...

Opowieść atlantycka
Film „Opowieść atlantycka” jest jednym z polskich filmów politycznych. Został on nakręcony w okresie, gdy powstawało wiele filmów tej kategorii. Wyreżyserowan...

Politycy
Politycy są nieodłącznym elementem polityki. To oni tworzą politykę i to oni są często głównymi elementami, które powodują najwięcej korzyści i szkód. Na całym świecie wy...

Ruch społeczny
Ruchem społecznym możemy nazwać formę zbiorowego, spontanicznego ruchu społeczeństwa, w którym społeczeństwo pragnie zdobyć dane korzyści i wymusić zmiany. Ruch społeczny...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: