Polityka

Ruch wolnej kultury

Inne strony warte obejrzenia: maszyna do lodów gałkowych

Ruch wolnej kulturyJednym z nowoczesnych ruchów społecznych jest ruch nowej kultury. Nie jest to do końca ukształtowany politycznie ruch społeczny, ponieważ przede wszystkim walczy on o to, aby utwory muzyczne mogły być dowolnie modyfikowane, a także rozpowszechniane za pomocą Internetu oraz innych środków przekazu. Ruch wolnej kultury głównie sprzeciwia się dużym ograniczeniom związanym z prawem autorskim, które jest nakładane na każdy utwór muzyczny. Zwolennicy tego ruchu są przekonani, iż takie zachowanie w dużym stopniu hamuje kreatywność oraz chęć do tworzenia nowych utworów, które mogłyby być remiksami istniejących kawałków muzycznych. Creative Commons jest organizacją, która wspiera ruch rolnej kultury. Jednym z głównych członków tego ruchu jest Lawrence Lessig, który napisał nawet książkę, w której zawarł wiele argumentów opowiadających się za wprowadzeniem wolnej kultury. Istnieją także inne organizacje, które wspierają ruch wolnej kultury. Ruch wolnej kultury stoi obok ruchu wolnego oprogramowania, który również głosi podobne poglądy. Być może dzięki działalności tej stosunkowo młodej organizacji zmieni się pogląd na prawa autorskie wobec utworów muzycznych i będą one łatwiej dostępne dla większej liczby ludzi. Ruch amerykanizacji jest jednym z ruchów społecznych bardzo szeroko działającym w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem tej organizacji było zjednoczenie imigrantów z amerykańskim społeczeństwem. Działanie to było głównie prowadzone w drugiej połowie dwudziestego wieku. Integracja imigrantów z amerykańskim społeczeństwem bardzo szybko zyskała miano amerykanizacji. Był to spontaniczny ruch, który w dużym stopniu wcale nie był popierany politycznie. Ponieważ wielu ludzi napływało do Stanów Zjednoczonych postanowiono połączyć ich w całość, aby nie było między nimi żadnych różnic, pomimo tego, iż pochodzili z różnych stron świata. Bardzo ważny stał się ten ruch podczas pierwszej wojny światowej, gdy w Stanach Zjednoczonych zaczęła narastać niechęć do Niemiec oraz innych narodów. Władze państwa w celu uniknięcia wojny domowej postanowili zjednoczyć różne narodowości wraz ze społeczeństwem amerykańskim. Od tego momentu również rząd włączył się w ta integrację. Co więcej wspierał ją przemysł amerykański, który zaczął zatrudniać ludzi różnego pochodzenia. Zaczęto w szkołach prowadzić zajęcia dla dzieci o różnych narodowościach i nauczano o wspólnocie. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej amerykanizacja powoli wygasała.


Warto również przeczytać:

Państwo
Każdy z nas posiada przynajmniej intuicyjne pojęcie tego, czym jest państwo. Historia zna wiele definicji państwa. Przyjrzyjmy się wspólnym cechom tychże definicji, czyli...

Gafy Busha i Kaczyńskich
George W. Bush był prezydentem Stanów Zjednoczonych, który z jednej strony prowadził politykę, która miała wrócić do tej prowadzonej wcześniej. Z drugiej strony jego zach...

Marketing polityczny
Marketing polityczny wychodzi z założenia, że na większą część tego, jak odbierany jest polityk składa się jego wygląd, a reszta dzielona jest między sposób wypowiadania ...

Demokratyczne systemy polityczne
Państwo demokratyczne to państwo rządzone przez prawo (obowiązujące prawo wiąże wszystkie podmioty, zarówno rządzących jak również rządzeni - ta zasada nosi nazwę legaliz...

Polityka dla mężczyzn
Polityka a co za tym idzie także władza od zawsze była domeną głównie mężczyzn. Od zalania dziejów mężczyźni byli przywódcami swoich plemion czy konkretnych narodów, zajm...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: