Polityka

Ruch społeczny „Slow food”

Inne strony warte obejrzenia: logopeda tychy

Ruch społeczny „Slow food”Slow Food jest ruchem społecznym, którego głównym celem jest propagowanie tradycyjnych produktów żywieniowych oraz tradycyjnych kuchni, które wywodzą się z różnych regionów świata. Organizacja ta również jest zwolennikiem wykorzystywania naturalnych sposobów uprawiania ziemi, a także zwierząt. Również są przekonani, iż gospodarstwa powinno się prowadzić w sposób tradycyjny dla każdego regionu na świecie. Ruch Slow Food został założony we Włoszech w roku 1986 przez Carlo Petriniego. Warto dodać, iż ruch ten sprzeciwia się coraz większemu rozpowszechnianiu Fast foodów. Przekonują oni ludzi, iż takie jedzenie niszczy zdrowie ludzkie, a także kuchnię każdej kultury. Na świecie istnieje około tysiąc wolontariuszy tej organizacji, a najwięcej jest ich w samych Włoszech. W swoim programie ruch ten zawiera wiele postulatów. Między innymi pragnie on reklamować tradycyjną kuchnię różnych regionów świata, a także zachęca ludzi do kupowania produktów, które były wyhodowane w naturalny sposób. Chcą oni również założyć bank nasion, aby zachować różnorodność w uprawianiu ziemi. Również chcą założyć wytwórnię żywności. Ponadto członkowie tej organizacji przekonują ludzi i edukują ich, w jaki sposób jedzenie niezdrowej żywności wpływa na ich zdrowie. Jedzenie zamiast bomb jest inicjatywą grup społecznych, których celem jest rozdawanie posiłków ludziom najbardziej potrzebującym oraz ubogim. Co więcej, podczas rozdawania posiłków towarzyszy ludziom przekazywanie ideologii, która opowiada się negatywnie wobec wojnom oraz utrzymywaniem wojsk i wydawaniu pieniędzy na ten cel. Organizatorzy takich spotkań pragną przekazać, iż wydawanie pieniędzy na siły zbrojne jest niepotrzebne. Zamiast tego powinni oni wydawać pieniądze na pomoc najuboższym, którzy każdego dnia umierają z głodu. Taki ruch został utworzony w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Założycielami Jedzenia zamiast bom byli działacze anarchistyczni oraz propagandujący antywojenne poglądy. Obecnie takie akcje pomocy ludziom i przekazywanie im posiłków odbywa się w wielu krajach w Europie. Również w wielu miastach Polski organizowane są takie akcje – na przykład w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Zielonej Górze. Również w Afryce, Azji oraz Australii organizowana jest akcja Jedzenie zamiast bomb. Pierwotnie ludzie, którzy zorganizowali ta akcję starali się nabyć żywność chodząc po mięście i prosząc ludzi, aby przekazali niepotrzebne ilości pożywienia na ten cel. Obecnie biednym ludziom rozdaje się także najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku oraz jedzenie.


Warto również przeczytać:

System rządów prezydenckich
System rządów prezydenckich jest inny od systemu rządów parlamentarnych, ponieważ jest on zależny od prezydenta kraju i to właśnie prezydent ma o wiele większe kompetencj...

Przenikania się kultur wschodu i zachodu
Dzięki swobodzie wyznaniowej wśród zamieszkujących Ruś grup etnicznych i wyznaniowych nasilił się proces wzajemnego przenikania się kultury łacińskiej i bizantyjskiej, pr...

Zawód Polityk
Obserwując polską scenę polityczna, trudno jednoznacznie stwierdzić, że polityk to zawód. Jest tak ponieważ, wielu tak zwanych polityków zanim wzięli się za uprawianie te...

Królowa Elżbieta II
Jest obecnie najpotężniejszą kobietą na świecie. Stoi na czele nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również kilkunastu innych państw. Sprawuje władzę między innymi w Kanadzie...

Historia prawicy na świecie
W Europie, silne tradycyjnie i pod względem struktury klasy wyższe i średnie tworzyły właśnie prawicę i centroprawicę. Podczas wyborów powszechnych, akceptacja demokracji...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: