Polityka

Ruch obrony społecznych

Inne strony warte obejrzenia: rozwód wejherowo

Ruch obrony społecznychPo drugiej wojnie światowej powstał ruch obrony społecznej, którego głównym zadaniem była ochrona praw każdego człowieka. Swoje poglądy czerpał on z pozytywistycznych szkół i dość często nawiązywał do socjalizmu. Ruch obrony społecznej pragnął zagwarantować każdemu człowiekowi obronę, a także dążył do tego, aby wycofano karę śmierci, ponieważ była ona wówczas nagminnie używana. Co więcej, chcieli oni, aby sąd zapewniał prawdziwe wyroki oraz przeprowadzanie śledztwa. Nie chciano, aby ludzie byli traktowani jak zabawki i nie mieli żadnych szans do obrony oraz wali o swoje życie. Ruch ten przede wszystkim pragnął, aby przestępcy byli słusznie osądzani, ale najpierw powinni być resocjalizowani, a nie poddawani karze śmierci. Ruch ten nie był jednolitą organizacją i wyróżnia się jego dwa rodzaje – ruch obrony społecznej we Włoszech oraz we Francji. Roch włoski był bardzo skrajny i uważał, iż człowiek dąży do zerwania wszelkich tradycji związanych z prawem karnym. Z kolei ruch francuski był dość umiarkowany w swoim działaniu i uważał on, iż należy przestrzegać zasady legalizmu. Co więcej, ruch francuski cechował się humanizmem. Był to znacznie przychylniejszy ruch dla społeczeństwa i przestępców niż ruch włoski. Ruch racjonalistyczny to społeczny ruch, który występuje w licznych krajach. W skład tego ruchu wchodzi wielu ludzi, którzy odznaczają się racjonalistycznymi poglądami. Przede wszystkim założenia tego ruchu są oparte w racjonalnym społeczeństwie. Korzenie tego ruchu sięgają aż do oświecenia – to właśnie początki ruchu racjonalistycznego. Największy rozwój przeszedł on w wieku dwudziestym, gdy laicyzacja stała się coraz bardziej powszechna. Poglądy tego ruchu również nakładają się z ruchami humanistycznymi, ateistycznymi, laickimi oraz wolnomyślicielskimi. Przede wszystkim ruch ten jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Także jest on mocno ukształtowany w Indiach. Do osób, które są bardzo związane z ruchem racjonalistycznym zalicza się Jamesa Randiego, Paula Kurtza, czy Richarda Dawkinsa. Ponadto istnieje wiele organizacji w Indiach, które mają charakter racjonalistyczny. Poglądy tego ruchu są bardzo zbliżone z poglądami lewicowymi oraz liberalnymi. Ponadto ruch racjonalistyczny opowiada się za neutralnością światopoglądową. Jeśli chodzi zaś o Polskę, najwięcej zwolenników tego ruchu powstało w okolicach roku 1930.


Warto również przeczytać:

Uprawnienia prezydenta
Prezydent pełni bardzo wiele funkcji, na omówienie zasługują między innymi jego uprawnienia w stosunku do władzy ustawodawczej. Przede wszystkim uprawnienia prezydenta w ...

Nauka o polityce
Nauka o polityce jest jednym z przedmiotów, z którym ma się do czynienia na studiach politologicznych. Oczywiście nie tylko na politologii uczy się takiego przedmiotu, al...

Opowieść atlantycka
Film „Opowieść atlantycka” jest jednym z polskich filmów politycznych. Został on nakręcony w okresie, gdy powstawało wiele filmów tej kategorii. Wyreżyserowan...

Polityka w myśli Platona i Arystotelesa
Platon, zwany ojcem wszelkiej filozofii, w swych rozlicznych przemyśleniach dotyka także kwestii państwowości, polityki, czy relacji, jakie powinny występować między rząd...

Kwestia poglądów
Nie da się ukryć, że każdy obywatel posiada własne poglądy polityczne, z którymi zgadza się. Są one dostosowane do naszych przekonań w związku z czym postaraj się mieć to...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: