Polityka

Różne podejścia do pojęcia lewicy

Inne strony warte obejrzenia: banery blackout

Różne podejścia do pojęcia lewicyZakres polityki lewicowej w rządzie określa skrzydło sięgające od centrum do strony lewej, natomiast pojęcie centrolewicy opisuje położenie w pobliżu głównego nurtu politycznego. Pojęcia takie jak skrajna lewica odnoszą się do miejsc, które są bardziej radykalne. Centrolewicowa obejmuje socjaldemokratów, postępowców oraz niektórych demokratycznych socjalistów oraz „zielonych” (w szczególności eko-socjalistów). Centrolewica wspiera zaakceptowanie podziału rynkowych zasobów w gospodarce mieszanej ze znaczącym sektorem publicznym oraz rozwijanie się sektora prywatnego. Centrolewicowa polityka preferuje ograniczoną ingerencję państwa w gospodarkę w sprawach dotyczących interesu publicznego. Centrolewicowa często sprzyja umiarkowanej polityce na rzecz ochrony środowiska i ogólnie, choć nie zawsze, wspiera wolność jednostki w kwestiach moralnych. W kilku krajach, warunki skrajnej lewicy i radykalnej lewicy były związane z komunizmem, a także takimi ruchami jak maoizm, autonomizm i wiele form anarchizmu. Zostały one wykorzystane do opisu grup anty-kapitalistycznych - adwokata, polityka tożsamości lub eko-terroryzm. W Chinach, termin Chinese New Left (Chińska Nowa Lewica) oznacza tych, którzy przeciwstawiają się obecnym reformom gospodarczych i walczą na rzecz przywrócenia bardziej socjalistyczny polityk. W świecie zachodnim, termin nowej lewicy odwołuje się do kultury politycznej. W Wielkiej Brytanii w latach tysiąc dziewięćset osiemdziesiątych, pojęcie skrajnej lewicy odnosiło się do zwolenników Toniego Benn'a. W tym samym okresie termin słabszej lewicy był stosowany do zwolenników Partii Pracy, która była postrzegana jako bardziej umiarkowana. Dziś brytyjska Partii Pracy (znana również jako "New Labour") jest ogólnie uważana za mniej lewicową niż była w przeszłości. Strona internetowa Politicalcompass.org umieszcza Partię Pracę na prawo od centrum, choć bardziej jest bardziej lewicowa niż Partii Konserwatywnej. W Polsce po tysiąc osiemset osiemdziesiątym dziewiątym roku lewica utożsamiana jest głównie z działalnością i organizacjami post-komunistycznymi. Jak tu wyżej w dosyć szerokim zakresie omówiłam przeróżne podejścia do pojęcia lewicy. Przede wszystkim w większości przypadków było tak, że w danym kraju podejście było nieco inne niż w kraju innym. Inaczej także była/ jest odbierana.


Warto również przeczytać:

Czym jest państwo?
Termin ‘państwo’ nigdy nie miało i nie ma jednoznacznie ustalonej treści. Odwieczne spory o to jak powstaje, w jaki sposób istnieje co jest jego powołaniem i ...

Struktura wewnętrzna OBWE
Za logo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powszechnie przyjęto znak prostokątny, na którego składają się cztery inne prostokąty. Są one wypełnione kolorem...

Plusy i minusy polityki
Polityka, mimo że kojarzy się większości ludziom za coś negatywnego, pozwala jednak zobaczyć swoje plusy, które często są widoczne w naszym życiu. Jednym z najważniejszyc...

Polityka Rurykowiczów
Od najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu...

Oczami przeciętnego człowieka
Polityka można śmiało powiedzieć że rządzi naszym światem. Największą władzę mają państwa posiadające silnych i zdeterminowanych przywódców. Choć często głowy państwa sta...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: