Polityka

Równość

Inne strony warte obejrzenia:

RównośćRówność jest określeniem, iż każdy człowiek posiada takie same przywileje oraz obowiązku w życiu politycznym oraz społecznym. Jest to filozofia, która spełnia jeden z najważniejszych punktów ochrony praw człowieka. Bez względu na pochodzenie, status społeczny, majątkowy, narodowość, kolor skóry, płeć ludzie mają takie same prawa oraz przywileje. Jest to pojecie, które wyklucza dyskryminację i brak tolerancji wobec innych poglądów. Co więcej wyróżnia się kilka rodzajów równości. Pierwsza z nich to tak zwana „równość pozioma”. Oznacza ona, że wszyscy ludzie znaczą tyle samo w obliczy prawa. Kolejny rodzaj równości to „równość pionowa”. Ma ona na celu wyrównanie różnic w wykształceniu pochodzeniu oraz w innych aspektach życia poprzez odmienne ludzi wobec prawa. Istnieje również równouprawnienie polityczne. Wówczas wszyscy ludzie są wobec prawa równi. Warto jednak dodać, iż w pojęciu niektórych ludzi równość wobec prawa jest swojego rodzaju ograniczeniem ich wolności, ponieważ narzucane są na nich z góry ograniczenia oraz prawo. Działania ludzkie bowiem skazują ich na nierówność, ponieważ każdy z natury ma inne cele oraz dokonuje innych uczynków. Pobytem tolerowanym określa się pozwolenie cudzoziemcowi pozostanie w Polsce i nie został mu przypisany status uchodźcy. Takie postępowanie weszło w życie w Polsce 13 czerwca 2003 roku. Karta pobytu tolerowanego może być wydana przez trzy organy – przez wojewodę, radę do spraw uchodźców oraz przez szefa urzędu do spraw cudzoziemców. W związku z otrzymaniem takiej karty cudzoziemiec otrzymuje wiele praw oraz przywilejów. Przede wszystkim na on prawo do zatrudnienia się w Polsce. Także może ubiegać się o polskie ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto może rozpocząć działalność gospodarczą zupełnie tak tych samach co pełnoprawni Polacy. Również osoba posiadająca kartę pobytu tolerowanego może uczyć się w państwowych szkołach. Cudzoziemiec, który otrzyma taką kartę może pozostać w Polsce przez rok, ponieważ taki okres ważności posiada karta. Nie można jednak wcześniej odebrać cudzoziemcowi tego przywileju i kazać mu opuścić Polskę. Takie postępowanie polskiego rządu zachęca cudzoziemców do przyjeżdżania i rozpoczynania nowego życia nie posiadając statusu uchodźca.


Warto również przeczytać:

Portale polityczno-gospodarcze
W Internecie istnieje bardzo dużo stron poświęconych polityce. Jest to bowiem odpowiedź na tek wielkie zapotrzebowanie – coraz więcej osób nie jest obojętnych w spr...

Polityka komunistyczna
W niedalekiej przeszłości mieliśmy do czynienia z ogromnymi walkami politycznymi. Była ona widoczna wszędzie. Odbijała się na życiu przeciętnego obywatela. W XX wieku bar...

Ustrój polityczny Norwegii
Norwega jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Ustrój polityczny tego państwa został ustanowiony w konstytucja z 1814 roku. Wielokrotnie konstytucja ta była nowelizowa...

Polityka - czym jest?
O polityce wiele osób mówi, polityką wiele osób się zajmuje, jednak trudno tak do końca jednoznaczne określić, czym ona jest i przez kogo może być prowadzona. Oczywiście ...

Przyjęcie chrztu
Dwadzieścia dwa lata wcześniej niż na Rusi odbył się w 966 roku chrzest polskiego księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia. Biskup Jordan, który przybył z czesk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: