Polityka

Rolnictwo zrównoważone

Inne strony warte obejrzenia:

Rolnictwo zrównoważoneJedną z alternatywnych koncepcji jest rolnictwo zrównoważone, które wprowadza polityka rolna Unii Europejskiej. Dzięki tej koncepcji Unia europejska pragnie dążyć do intensywnego rozwoju rolnictwa, poprzez realizowanie wszelkich działań z zakresu rolnictwa. Również polityka ta ma na celu wzięcie pod uwagę przyszłych losów państw członkowskich Unii Europejskiej, a także uwzględnia zapotrzebowanie dóbr przyszłych pokoleń. Wszelkie zasady zrównoważonego rolnictwa mają być według Unii realizowane w skali makro oraz mikro. Co więcej, Unia Europejska rozumie tą koncepcję jako ustawienie rolnictwa na równi z wymaganiami środowiska. Proponuje one wobec tego ekologiczny rozwój rolnictwa oraz gospodarki poszczególnych państw. Dlatego też Unia proponuje rozpocząć znaczą ingerencję w gospodarce państw, aby przyczynić się do ekologicznego zrównoważonego rolnictwa. Niestety, ta koncepcja nie jest tak łatwo do wprowadzenia w życie, ponieważ spotyka na swojej drodze wiele przeszkód w określeniach praw właścicielskich wobec dóbr środowiska. Dlatego też koncepcja ta będzie powoli realizowana, a Unia europejska nie chce od niej odstąpić. Według Unii Europejskiej bardzo ważne jest polityka Wspólnoty wobec Arktyki, ponieważ zakłada, iż następne pokolenia mieszkańców Europy będą znacznie wpływały na ten obszar. Dzięki współpracy Unii Europejskiej z Arktyką powstały liczne kontakty, które zapewniają państwom członkowskim korzyści płynące z tych stosunków. Rozwój polityki europejskiej wiąże się zarówno z ciągłymi zmianami klimatycznymi oraz z coraz bardziej szerzącą się polityką rosyjską na Arktyce. Według specjalistów w przyszłości obszar ten będzie bardzo cenny i liczne kraje będą walczyły o to, aby posiadać dostęp do surowców, jakie będą się znajdowały na tym terytorium. W związku z tym mogę być nawet prowadzone walki o surowce. Jest pięć państw, które konkurują między sobą, aby utrzymywać dobre stosunku w rejonie Arktyki : Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia. Co więcej, państwa te wywołały już spór o roszczenia do tej części świata i próbują go rozwiązać przy pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej, również zaniepokojona jest Unia europejska, jak potoczą się dalsze losy, ponieważ wszystkie te państwa pragną otrzymać jak największy dostęp do Arktyki.


Warto również przeczytać:

Polityczne skandale
Afery polityczne są bardzo nieprzyjaznym zjawiskiem i mogą popsuć sytuację w kraju i być bardzo niekorzystne dla całego państwa i społeczeństwa w nim żyjącego. Należy zau...

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

Powiązania rodzinne
Istotne znaczenie dla książąt ruskich miała pomoc okazywana im przez polskich władców. Sojusznikiem ruskich kniaziów (Światopełka i jego syna Jarosława wołyńskiego) był B...

Politycy
Politycy są nieodłącznym elementem polityki. To oni tworzą politykę i to oni są często głównymi elementami, które powodują najwięcej korzyści i szkód. Na całym świecie wy...

Naturyzm
Naturyzm nazywany popularnie nudyzmem jest poglądem, który głosi, iż występowanie nago w miejscach publicznych nie jest niczym złym ani gorszącym. Ludzie, którzy są zwole...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: