Polityka

Republika

Inne strony warte obejrzenia:

RepublikaRepublika jest obecnie jednym z najczęstszych form państwa, które można spotkać. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje ona jeden z najlepszych modeli państw, jaki może istnieć. Sama republika działa na zasadach demokratycznych i pozwala to każdemu obywatelowi wpływać na losy kraju, w przeciwieństwie do państw autorytarnych czy też totalitarnych. Warto uwagi jest to, że państwa, które za ustrój posiadają republikę, bardzo często można podzielić na parę innych grup, które są zależne od tego, jaki system rządów jest sprawowany obecnie w kraju. Możliwy jest wybór między republiką prezydencką (prezydent ma w kraju bardzo silną władze, przykładem może być USA) lub republikę parlamentarną (w której prezydent pełni jedynie rolę reprezentacyjną, przykładem takiej republiki może być Portugalia). Republika jest obecnie jednym z najlepszych wyborów ustrojowych państwa, ponieważ daje ona najwięcej możliwości rozwoju oraz zapewnia obywatelom władzę, a nie jak w przypadku innych systemów skupiających się w rękach jednego władcy (chociaż w przypadku monarchii coraz częściej się odchodzi od mieszania monarchów w interesy państwa).


Warto również przeczytać:

Wojsko a polityka
W obecnych czasach wojsko jest bardzo mocno zależne od polityki państwa. Nie wszystkie kraje obecnie chcą rozwijać armię, tak jak wszystkie inne kraje. Wojsko w zależnośc...

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson urodził się trzynastego kwietnia 1743 roku w Shadwell w stanie Wirginia, a zmarł czwartego lipca 1826 roku w Charlottesville. Jest znany jako trzeci prez...

Rutherford Birchard Hayes
Rutherford Birchard Hayes był dziewiętnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd prezydencki sprawował w latach 1877 – 1881. Urodził się on czwartego październi...

Polityka światowa
Polityka światowa wywiera ogromny wpływ na to, jak rozwijają się państwa sąsiadujące ze sobą, a nawet państwa, które nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Widać, jak b...

Harry S. Truman
Harry S. Truman był trzydziestym trzecim ( trzydziestym szóstym) prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swój urząd pełnił on w latach 1945 – 1953. Urodził się on w dniu ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: