Polityka

Rasizm

Inne strony warte obejrzenia: trening

RasizmRasizm, czy też dyskryminacja rasowa jest jednym z poglądów społeczno-politycznych, który głosi o tym, iż są grupy ludzi lepszych oraz gorszych i stwarza ona tezę o nierówności ludzi. Według rasizmu stworzone są rasy lepsze od innych ras ludzkich. Co więcej, według tej doktryny dobro lepszych ras staje się ważniejsze od życia oraz dobra ras niższych. Według rasizmu wygląd oraz kolor skóry decyduje o tym, czy człowiek jest intelektualny, jaki ma charakter oraz osobowość. Poglądy te są potępiane przez UNESCO, a także przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i inne międzynarodowe organizacje. Nie można jednak stwierdzić, iż rasizm jest stałą i jednolitą ideologią, ponieważ wraz z upływem czasu ulegała ona zmianom. Dany rodzaj oraz cechy rasizmu można badać tylko analizując historię oraz czynniki polityczne oraz społeczne. Obecnie uważa się, iż doktryna ta jest bezpodstawna, ponieważ nie ma konkretnego wyznacznika, co decyduje o tym, że ktoś jest lepszy lub gorszy. Podobnie jak inne doktryny, rasizm stara się naukowo. Rasizm jest obecny również we współczesnych czasach i był obecny między innymi w nazizmie. Są ludzie, którzy odczuwają wstręt do innych ras, którego nie potrafią racjonalnie wytłumaczyć. Frankizm jest doktryną polityczną oraz społeczną, która pochodzi od hiszpańskiego polityka oraz żołnierza Francisco Franco. Nie udało się wyjaśnić jaką idee światopoglądową pragnie przekazać Franco. Wnioski te można jednak było zebrać z poczynań jakie dokonywał ten hiszpański polityk w latach 1939 – 1975. Doktrynę tą stawia się obok innej ideologii, portugalskiej, która została stworzona przez Antoniego Salazara. Frankizm jest również podobny do faszyzmu. Nie miał on jednak niż wspólnego z narodowym socjalizmem wywodzącym się z Niemiec. Do cech, jakie można wyróżnić w frankizmie zalicza się korporacjonizm, który był jednym ze sposobem na zorganizowanie społeczeństwa. Ponadto we frankizmie obecny był nacjonalizm, który był obecny we wewnętrznej polityce i był odpowiedzialny za podporządkowanie życia jednostek państwu. Ponadto cechował się on antykomunizmem. Frankizm był także ideologią autorytarną, ponieważ ważnym jej elementem była osoba, która dyktowała innym warunki oraz przejęła władzę w państwie. Był również obecny w tej ideologii pragmatyzm objawiający się w rządzeniu. Zasady te jednak nie zostały nigdzie zapisane oraz przypisane do tej doktryny oficjalnie.


Warto również przeczytać:

Donald Tusk
Donald Franciszek Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. Jest on z wykształcenia historykiem, ale przede wszystkim jest aktyny w życiu politycznym. Od 16 listo...

Lyndon Baines Johnson
Lyndon Baines Johnson, nazywany również w skrócie LBJ, był trzydziestym szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd ten pełnił w latach 1963 – 1969. Urodził się...

Doktryna nazizmu
Nazizm, nazywany także jako narodowy socjalizm, czy też hitleryzm od nazwiska Adolfa Hitlera jest ideologią, którą można określić jaką rasistowską, nacjonalistyczną, anty...

Gafy Busha i Kaczyńskich
George W. Bush był prezydentem Stanów Zjednoczonych, który z jednej strony prowadził politykę, która miała wrócić do tej prowadzonej wcześniej. Z drugiej strony jego zach...

Spisy ludności Galicji
Według spisu z 1910 roku na terenie Galicji Wschodniej 58,9 procent ankietowanych deklarowało, że na co dzień używa języka ruskiego; 39,8 procent – polskiego; 1,2 p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: