Polityka

Radykalne zmiany polityczne

Inne strony warte obejrzenia: partner na wesele do wynajęcia

Radykalne zmiany politycznePo upadku Kijowa przeniesiono w 1299 roku rezydencję metropolitalną do Włodzimierza nad Klaźmą. Nadal ważną role odgrywała w Kijowie otoczona wciąż aureolą świętości Ławra Peczerska, podobnie jak obraz Matki Boskiej w ocalałym od zniszczenia soborze św. Zofii. W bitwie z Polakami pod Legnicą w 1241 roku nastąpiła historyczna zmiana w losach Europy. Wojska mongolskie i tatarskie poniosły klęskę i opuściły granice państwa polskiego. Inaczej ukształtowały się dzieje Rusi, która przez ponad dwieście lat znalazła się pod bezpośrednim panowaniem państwa zwanego „Złotą Ordą”. Nastąpiło zahamowanie i znaczne osłabienie rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalnego. W tym samym czasie, równolegle z upadkiem Rusi, pojawiły się wyraźne tendencje rozwojowe w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Znalazły one odzwierciedlenie w tworzeniu pierwszych uniwersytetów, licznych szkół początkowych i średnich. Rozpoczęły działalność instytucje samorządowe, rozwijały się cechy rzemieślnicze. Jednym z podstawowych działań Władysława Łokietka stało się umocnienie polskiego panowania we Włodzimierzu i Haliczu. Dążąc do celu zabiegał o umocnienie tam pozycji synów ruskiego księcia Jerzego I, a swych siostrzeńców, Andrzeja i Lwa. Tragiczna ich śmierć w 1323 roku zwróciła uwagę wszystkich sąsiadów Księstwa Halicko-Wołyńskiego. Nie wiadomo było kto obejmie rządy, ponieważ wraz ze śmiercią Andrzeja i Lwa wygasła linia męska halicko-włodzimierskiej gałęzi Rurykowiczów. Władysław Łokietek i król węgierski Karol Robert wprowadzili na tron Bolesława Jerzego II, syna księcia mazowieckiego Trojdena I i księżniczki halickiej Marii. Książę halicki był spowinowacony z Kazimierzem Wielkim, ponieważ poślubił Eufemię, siostrę jego żony. Obie były córkami księcia litewskiego Giedymina. Podczas zjazdu władców Polski, Węgier i Rusi w 1339 roku w Wyszehradzie podjęto decyzję o podjęciu wspólnej akcji zbrojnej i wsparciu księcia Bolesława Jerzego II, zaangażowanego w szerzenie wiary katolickiej i krzewienie zachodniej kultury na Rusi. Misyjna działalność wśród „schizmatyków” Rusinów (tak katolicy nazywali chrześcijan obrządku wschodniego) prowadzili również dominikanie i cystersi. Około 1128 roku mnisi dotarli do Kijowa, ale po pięciu latach zostali stamtąd usunięci. Teren misji ograniczył się do Rusi Czerwonej. Po śmierci Bolesława Jerzego w 1340 roku Kazimierz Wielki zajął Lwów, a Węgrzy Ruś Zakarpacką. Kazimierz Wielki wycofał się z miasta, zagarniając łupy i jeńców. Granice swoje poszerzała również Litwa. Ziemią włodzimierską zaczął rządzić syn Gedymina Lubart. Natomiast część ziem ruskich była pod panowaniem jego brata Słonima.


Warto również przeczytać:

Wybory samorządowe
Samorząd to bardzo istotny wycinek życia politycznego w Polsce, stąd też warto nieco przemyśleć sprawę, jaką są wybory samorządowe. Pamiętajmy w końcu, że najbliższe wybo...

Polityka rewitalizacji miast
Ważne jest, by polskie miasta w sposób energiczny przystępowały do zmiany swojego wyglądu i zaczęły prowadzić w tym celu konsekwentną politykę obejmującą kompleksowo różn...

Prostymi słowami?
Pojęcie polityka rozumiane jest na bardzo wiele sposobów. Jedni interpretują to w prostych słowach, a drudzy twierdzą, iż pojęcie to można a nawet trzeba interpretować i ...

Millard Fillmore
Millard Fillmore był trzynastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd ten objął on po zmarłym przedwcześnie Zacharym Taylorze. Millard Fillmore urodził się siódmego sty...

Sposób wyboru głowy państwa
Cechą charakterystyczną prezydentury , nie tylko w systemach demokratycz_nych , jest to, że obejmuje się ją w wyniku zwycięstwa wyborczego. W niektórych reżimach parlamen...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: