Polityka

Przyjęcie chrztu

Inne strony warte obejrzenia: eprawohub.pl/startup/

Przyjęcie chrztuDwadzieścia dwa lata wcześniej niż na Rusi odbył się w 966 roku chrzest polskiego księcia Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia. Biskup Jordan, który przybył z czeską księżniczką Dąbrówką do Polski, prowadził akcję chrystianizacyjną. Przyjęcie chrztu przez polskiego władcę odbierało cesarstwu możliwość kontynuowania podboju ziem na słowiańskim pograniczu pod pretekstem nawracania pogan. Co więcej, chrzest otworzył Polsce wrota do Europy – do przyswojenia nowych instytucji, potrzebnych do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego. Istotne znaczenie miało nawiązanie kontaktów z zachodnioeuropejskimi ośrodkami oświaty i nauki oraz czerpanie z dorobku Zachodu. Przyjęcie chrztu z Czech, a nie za pośrednictwem cesarza niemieckiego, umożliwiło polskim władcom nawiązanie bezpośrednich kontaktów z Rzymem i papieżem. Pojawienie się na dworze, a później w głównych ośrodkach państwa polskiego duchownych sprzyjało rozwojowi cywilizacji, ponieważ oprócz nich niewiele osób potrafiło czytać i pisać. Otwarte kontakty z Europą – Zachodnią i Środkową – sprzyjały integracji z najważniejszymi ośrodkami oświaty i nauki istotnymi dla rozwoju cywilizacyjnego. Przyjęcie chrztu – albo z Bizancjum, albo z Rzymu – sytuowało państwa przyjmujące wiarę katolicką w kręgu kultury wschodniej, to znaczy bizantyjskiej, albo zachodniej – rzymskiej, łacińskiej. Takie linie podziału utworzyły się jeszcze przed zerwaniem jedności obu Kościołów w 1054 roku. Wprowadzenie chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej zakończyło serię konfliktów zbrojnych między synami księcia Światosława: Włodzimierzem, Olegiem i Jaropełkiem. Walki te zakończyły się zwycięstwem Włodzimierza. Po zdobyciu Nowogrodu i Połocka w 980 roku zajął Kijów (według autora kroniki Powieść minionych lat). Włodzimierz prowadził politykę umacniania władzy centralnej. Sprawy wyboru religii podporządkował probizantyjskiemu kierunkowi polityki państwowej. W tym celu podjął starania o przyjęcie chrześcijaństwa właśnie z Konstantynopola. Papież wysłał do Włodzimierza specjalne poselstwo w celu odciągnięcia go od związku kościelnego z patriarchą bizantyjskim. Przedstawicielom papieża w 991 roku towarzyszyli wysłannicy króla polskiego i czeskiego, zaś w 1000 roku posłowie króla czeskiego i węgierskiego. Misja ta nie zakończyła się sukcesem, niemniej jednak stosunki książąt ruskich z Rzymem i dworami królewskimi w Europie były utrzymywane i w wielu dziedzinach nawet rozwijane.


Warto również przeczytać:

Konserwatyzm
Konserwatyzm jest jedną z doktryn politycznych, a także orientacją, która opiera się na tym, iż należy ochraniać państwo, a szczególnie jego porządek gospodarczo-społeczn...

Różne orientacje polityczne
Polityka to nie tylko rozmowy, to także mnóstwo myśli, które zawarte są w różnego rodzaju orientacjach politycznych. Orientacji podstawowych można wyznaczyć tylko trzy &#...

Polskie władze
W naszym państwie wiele rzeczy niestety mogłoby zostać rozwiązanych w zupełnie inny sposób. Jak to możliwe? Przede wszystkim warto zainwestować w lepsze rozwiązania ekono...

Funkcje polityki gospodarczej
Polityka gospodarcza pełni bardzo ważne i słuszne kwestie w funkcjonowaniu niemal każdej gospodarki występującej w danym państwie. Istnieją różne aspekty, dzięki którym m...

Cechy systemu partyjnego
Wyróżnia się kilka grup systemów partyjnych dominujących na terenie Europy Zachodniej. Do pierwszej ale nie największej, należą systemy dwupartyjne w których dominują dwi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: