Polityka

Przestrzeń publiczna

Inne strony warte obejrzenia: adwokat śląsk Zachowek Kraków http://www.adwokatwieckowska.pl/czym-jest-zachowek-krakow/

Przestrzeń publicznaDo przestrzeni publicznej zalicza się wszystkie dostępne oraz nieodpłatne miejsca, a także fizyczne przestrzenie, gdzie mogą udać się wszystkie społeczne jednostki. Do takich przykładowych przestrzeni publicznych zalicza się place, drogi, ulice, czy też wszelkie dostępne budynki oraz budowle, które są publiczną własnością. Przede wszystkim są to różnego rodzaju krajobrazy przyrodnicze, na przykład parki, które należą do danej gminy, czy do państwa. Bardzo często miejscami publicznymi także są pasaże centrów handlowy, hale muzealne, dworcowe, czy też kinowe, które zostały udostępnione społeczeństwu przez właścicieli lub zarządców. Często dochodzi do takiego zjawiska, które nazywane jest zawłaszczeniem publicznej przestrzeni. Polega to na tym, iż wykorzystuje się te miejsca do własnych celów, na przykład przywiesza się na nie reklamy, czy ogłoszenia. Także może to być nagminne zajmowanie danego miejsca przez ludzi, na przykład przez grupę alkoholową przed sklepem monopolowym. Wówczas osoby te uniemożliwiają innym ludziom poruszanie się po tej przestrzeni, czy dostanie się do budynku. Często taki proces zawłaszczenia przestrzeni publicznej wywołuje w społeczeństwie negatywne emocje. Partycypacją określa się udział, czy tez uczestnictwo danej liczby jednostek w formacjach, większych grupach, instytucjach, czy nawet projektach. Ponadto pojęcie to związane jest z sektorem pracy – jako partycypacja pracownicza, która bierze udział w procedurach decyzyjnych lub zarządzaniu przedsiębiorstwem. Także jest ono związanie z teoriami dotyczącymi demokracji – między innymi udział ludzi w decydowaniu o ekonomii, polityce, czy też współpraca między społeczeństwem, a instytucjami, czy podziały władzy. Również w niektórych krajach jest bardzo popularna demokracja partycypacyjna, nazywana także uczestniczącą. Polega ona na tym, iż zarządzanie miastami oraz dzielnicami jest uspołecznione. Taki typ demokracji występuje w niektórych dzielnicach Paryża, czy też w Porto Alegre mieszczącego się w Brazylii. Taki typ demokracji jest sprawowany tylko przez niewielką ilość społeczeństwa, a także budżet, którym rozporządzają jest tylko niewielkim procentem całego budżetu państwa. Co więcej jest to element realizujący demokrację bezpośrednią, ponieważ losem dzielnic miast decydują niektórzy z jego mieszkańców.


Warto również przeczytać:

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

Apolityczność
W politykę nie mogą się mieszać, niektóre osoby. Jest to ustawowo zabronione dla zawodów, które mają orzekać wiele ważnych rzeczy. Jedną z najbardziej znanych apolityczny...

Działacze ukraińskiego ruchu ludowego
Problematyką stosunków narodowościowych zajmował się wydawany od 1886 roku przez Bolesława Wysłoucha miesięcznik „Przegląd Społeczny". Iwan Franko publikował tam ar...

Janusz Palikot
Janusz Palikot urodził się 26 października 1964 roku w Biłgoraju. Jest on polskim politykiem, posłem na sejm piątej oraz szóstej kadencji. Ponadto jest on przedsiębiorcą,...

Polityka rozszerzania posiadłości
Po śmierci Olega w 922 roku nowy władca kijowski kontynuował politykę rozszerzania posiadłości, prowadząc dalsze wyprawy na Bizancjum w latach 920, 941 i 944. Podczas ost...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: