Polityka

Prowadzenie wojen

Inne strony warte obejrzenia:

Prowadzenie wojenZe względów politycznych często prowadzone są wojny na całym świecie, jednak polityka nie jest najważniejszym motorem do powstawania wojen, również w dużej mierze sprawy etniczne, religijne i wiele innych jest napędem dla każdego konfliktu zbrojnego. Ze względów politycznych wojna jest już ostatecznym rozwiązaniem i często nazywa się ją przedłużeniem polityki. Mimo, że polityka jest obecnie na bardzo wysokim poziomie i nie prowadzi się już wojen, tak jak w przypadku poprzednich wieków to, prowadzone są one na całym świecie. W zależności od tego, co było głównym inicjatorem konfliktu możemy wyznaczyć trzy najważniejsze: chęć przejęcia ziemi, niezgodność polityki państw, zmiana rodzaju polityki prowadzonej przez państwo oraz jego reżimu. Każdy ze względów wojennych jest bardzo ważny podczas wojny, ponieważ to właśnie on pozwala na prowadzenie wojny i jest głównym napędem do jej wywołania. Obecnie jednak wojen ze względów na atak drugiego państwa i przejęcia jego ziemi, jak i niezgodność polityki państwa walczących ze sobą, nie są po prostu już prowadzone, ponieważ wszystkie państwa są związane paktami, które są zabezpieczeniem w przypadku ataku innego państwa. Zmiana reżimu i polityki państwa jest obecnie bardzo częste, co widać poprzez Irak i wiele innych państw, szczególnie w tych wojnach można to zauważyć, gdzie bierze udział USA. Misje stabilizacyjne są politycznym sposobem na przeniesienie państwa do bezpiecznego momentu, w którym wojna już nie trwa, ale wiele bojówek nadal istnieje i zabijane są kolejne ludności cywilne. Misje stabilizacyjne mają za zadanie przygotowania państwa do życia „na własną rękę” i powolne opuszczanie kraju, jeżeli widać, że sytuacja jest o wiele lepsza dla danej ludności. Misje stabilizacyjne często są prowadzone tam, gdzie potrzebna jest pomoc innych państw w konflikcie zbrojnym lub jeżeli konflikt się zakończył to, aby pomóc ludności cywilnej i państwu, gdzie prowadzona jest misja stabilizacyjna do ustabilizowania się polityki, gospodarki i wielu innych elementów, które musi być prowadzonych, żeby państwo mogło funkcjonować bez większych problemów. Obecnie jednak misje stabilizacyjne są prowadzone głównie w dwóch rejonach świata – Afryce i na terenach słabo rozwiniętych państw arabskich. Polska obecnie bierze udział w paru misjach stabilizacyjnych, głównie angażując się w Afganistanie i Iraku, jednak nie można zapomnieć o tym, że Polacy również są w Afryce, gdzie pomagają ludności cywilnej przed bojówkami etnicznymi.


Warto również przeczytać:

I rozbiór Rzeczypospolitej
Osłabienie polityczne, ekonomiczne i militarne państwa ośmieliło trzech wrogich Polsce sąsiadów do dokonania pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Na podstawie traktatu r...

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

Rada ministrów
Prezes rady ministrów jakby mianuje radę ministrów. Najczęściej tworzy się koalicja SLD, UP, PSL. Te koalicje tworzą większość rządową. Prezes rady dobiera sobie ministró...

Polityka wojenna
Polityka w czasie pokoju pełni funkcję gospodarczą. Politycy decydują o losach naszego kraju i robią wszystko by w kraju żyło się dobrze. Inaczej sytuacja wygląda, gdy ...

Różne polityki
Polityk jest bardzo wiele. Można przyporządkować przynajmniej jedną do niemalże każdej dziedziny życia. Na przykład w dziedzinie ekonomii wymienimy politykę handlową, fis...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: