Polityka

Propaganda podczas wyborów

Inne strony warte obejrzenia: przepisy na ¶więta

Propaganda podczas wyborówPodczas kampanii wyborczych politycy oraz partie polityczne stosują propagandę wyborczą, aby wpłynąć na podejście obywateli do wyborów. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu starają się oni pozyskać jak największą liczbę swoich zwolenników. Jest to dość skuteczne postępowanie, jednak nie do końca sprawiedliwe i „czyste”. Na przestrzeni lat doszło do ustanowienia listy najczęściej stosowanych ruchów w celach przekonania obywatela do swojego programu politycznego, a nawet nadano im nazwy. Tak też niektóre partie starają się wzbudzić w ludziach złość, nienawiść w stosunku do innych kandydatów. Wówczas ludzie sami do końca nie potrafię określić swojego negatywnego nastawienia. Kolejnym postępowaniem są tak zwane „piękne ogólniki”. Politycy nie podają żadnych konkretnych argumentów popierających ich zdanie, ale za to mówią ogólnikami obiecując wiele pozytywów. Kolejnym chwytem polityków jest pokazanie ich od stron ludowej, ponieważ wówczas ludzie uważają, iż politycy ci są ludźmi normalnymi i ukazani jako przeciętny człowiek. Politycy stosując propagandę również bardzo często powołują się na znane osobistości, aby przenieść ich autorytet na siebie. Politycy również podają wiele zapewnień mających przynieść obywatelom korzyści jednak w żaden sposób nie potrafią ich potwierdzić, że się spełnią. Przed prawdziwymi wyborami bardzo często przeprowadza się prawybory, czyli wybory wstępne. Dzięki nim można zorientować się, jakby obywatele głosowali w prawdziwych wyborach i można zbadać ich poglądy na kandydatów – który z nich cieszy się największą popularnością, a który najmniej. Bardzo często jest tak, iż prawybory dają realistyczne światło na to, jaki wynik będzie w wyborach właściwych. Ale trzeba dodać, iż prawybory wcale nie są wiążącym procesem i nie muszą one być odzwierciedleniem prawdziwych wyborów. Jest to tylko statystyczne przeprowadzenie wybory, coś na wzór sondażu. Warto także zwrócić uwagę na to, iż w wielu krajach wybory wstępne są jednym z elementów z wyborów i zawsze są przeprowadzane. Przykładem takiego państwa mogą być Stany Zjednoczony. Jeśli zaś chodzi o Rzeczypospolitą Polskę, nie ma obowiązku prowadzenia prawyborów w wyborczej ordynacji. Jedynym sondażem jest przeprowadzanie opinii publicznej wśród mieszkańców gminy Wrześni. Każde państwo może mieć inne podejście do prawyborów. Najczęściej jednak państwa postanawiają przeprowadzać sondaże, ponieważ wstępne wybory ponoszą ze sobą następne, dodatkowe koszty.


Warto również przeczytać:

Różne podej¶cia do pojęcia lewicy
Zakres polityki lewicowej w rz±dzie okre¶la skrzydło sięgaj±ce od centrum do strony lewej, natomiast pojęcie centrolewicy opisuje położenie w pobliżu głównego nurtu polit...

Polityka wpływa na nasze życie
Wielki wpływ polityki na nasze życie można zaobserwować na każdym kroku. Samo przyjmowanie do siebie ideologii, które¶ z partii sprawia, że wpływa to na nasz sposób my¶le...

Czechy, Słowacja i Węgry
W Czechach mamy do czynienia z systemem wielopartyjnym. W oparciu o kryterium genezy, czeskie partie polityczne, podobnie jak w innych państwach postkomunistycznych możn...

Obecna polityka naszego kraju
Nie da się ukryć, że z pojęciem polityka wi±że się obecnie wiele emocji z tego względu, że w tym roku maj± miejsce wybory na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim...

William McKinley
William McKinley był dwudziestym pi±tym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Lata jego kadencji przypadaj± na 1897 – 1901. McKinley urodził się dwudziestego dziewi±teg...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: