Polityka

Program polityczny Bractwa Cyryla i Metodego

Inne strony warte obejrzenia: www.lafuria-furs.com/pl/produkty/kobieta/futra-z-soboli

Program polityczny Bractwa Cyryla i MetodegoPo upadku powstania listopadowego i uśmierzeniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech stosunki austriacko-rosyjskie wyraźnie się poprawiły. W 1833 roku doszło do zawarcia między Austrią a Rosją układu w Miinchengratz, do którego potem przystąpiły Prusy. Gwarantował on współdziałanie w walce przeciwko ruchom rewolucyjnym w Europie. Podpisany w 1835 roku traktat w Cieplicach gwarantował Austrii przyłączenie do niej Wolnego Miasta Krakowa, co nastąpiło jednak dopiero po wybuchu w 1846 roku powstania w Galicji. Kraków został przyłączony do Królestwa Galicji i Lodomerii jako Wielkie Księstwo Krakowskie. Świadomość narodowa Ukraińców zamieszkałych w państwie rosyjskim formowała się w czasach nasilającej się polityki rusyfikacyjnej władz. Ze względu na znaczne pokrewieństwo oraz podobieństwo języków ukraińskiego i rosyjskiego Ukraińcom trudniej się było bronić przed rusyfikacją niż Polakom. W latach trzydziestych i czterdziestych XIX stulecia do organizacji spiskowych należały nie tylko osoby gente Rutheni, natione Poloni, lecz także Rusini świadomi swej odrębności narodowej. Tak na przykład członkami Stowarzyszenia Ludu Polskiego byli w 1834 roku między innymi: Mychajło Minczakewicz, Sylwester Miejski i Jan Ochrymowicz. Za przynależność do Stowarzyszenia Mychajło Minczakewicz był więziony w Spielbergu od 1838 do 1842 roku. Minczakewicz, znawca ukraińskiej poezji ludowej, przyjaźnił się ze znanym ukraińskim pisarzem Markijanem Szaszkewiczem. Wśród członków Stowarzyszenia Ludu Polskiego było wiele osób, których nazwiska spotykamy w opracowanym przez Szaszkewicza w 1833 roku albumie Ruśka Zoria. Kasper Cięglewicz, dawny działacz Stowarzyszenia Ludu Polskiego, prowadził agitację wśród chłopów w Galicji Wschodniej, nawołując ich do wspólnego polsko-ukraińskiego powstania przeciw Austrii. Działalność spiskowców galicyjskich została wykryta. Aresztowanego w 1838 roku Cięglewicza skazano na dwadzieścia lat więzienia. Program utworzonego w Kijowie tajnego Bractwa Cyryla i Metodego na przełomie lat 1845–1846 zawierał obok postulatów gospodarczo-społecznych (głównie zniesienia poddaństwa chłopów) także i polityczne. Proponowano między innymi federację narodów słowiańskich. Współorganizator Bractwa Mykoła Kostomarow był autorem Ksiąg bytu narodu ukraińskiego, wzorowanych na Mickiewiczowskich Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Księgi bytu narodu ukraińskiego w dużej mierze odzwierciedlały poglądy największego ukraińskiego pisarza – Tarasa Szewczenki. Konspiracja Bractwa przetrwała tylko kilkanaście miesięcy. Później nastąpiła fala aresztowań. Szewczenko został skazany na zesłanie, gdzie musiał odbywać dziesięcioletnią służbę wojskową.


Warto również przeczytać:

Za czy przeciw polityce
Polityka jest jednym z najbardziej spornych elementów istnienia państwa. Wielu ludzi jest przeciwnych polityce i widać to, podczas różnego rodzaju demonstracji, w których...

Władza
Władza niewątpliwie kojarzy się z wywieraniem wpływy na innych i możliwością dokonywania decyzji, które decydują o danej grupie, czy państwie. Ale władza może także oznac...

Neoslawizm
Neoslawizm jest ideologią oraz ruchem politycznym, który został wykreowany pod koniec wieku XIX. Powstał on przede wszystkim jako odpowiedź na panslawizm. Ideologia ta po...

Rada ministrów
Prezes rady ministrów jakby mianuje radę ministrów. Najczęściej tworzy się koalicja SLD, UP, PSL. Te koalicje tworzą większość rządową. Prezes rady dobiera sobie ministró...

Charles de Gaulle
Polityk, który w czasie II wojny światowej wziął na siebie odpowiedzialność kierowania rządem Francji na emigracji. Posiadał niezwykłe zdolności, które pozwoliły mu zdoby...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: