Polityka

Program gospodarczy PO

Inne strony warte obejrzenia: wypadek w pracy w uk

Program gospodarczy POPlatformy Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele prowadzi swój program gospodarczy. Przede wszystkim wiąże się on z liberalizmem, który jest w umiarkowanym stopniu powiązany z gospodarczymi kwestiami. Platforma Obywatelska była jedyną partią, która opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu 50% stawki od podatki PIT. Ponadto w roku 2006 opowiedziało się za zmniejszeniem ilości stawek podatkowy i ograniczyć je chciało do 18% oraz do 32%. PO ponadto jest chętne, aby wprowadzić podatek liniowy, ograniczyć deficyt budżetowy, a także aby wprowadzić budżet zadaniowy. Partia ta była za włączeniem Polski do Unii Europejskiej i jest zadowolona z faktu, iż Polska należy do wspólnoty. Obecnie Platforma Obywatelska dąży do szybkiego wprowadzenia waluty euro do państwa. Rząd Donalda Tuska rozpoczął działania, które mają przyspieszyć przyjęcie nowej waluty. Partia jest także zwolennikiem prywatyzacji oraz chce obniżyć klin podatkowy, który obniżają już od roku 2007. Natomiast prywatyzację rozpoczęli od 2008 roku i pragną ją zakończyć w roku 2011. Platforma Obywatelska pragnie także wspomóc działanie małych oraz średnich przedsiębiorstw. Partia Platforma Obywatelska nie tylko dąży do wprowadzenia reform politycznych, a także gospodarczych. Partia ta również posiada obyczajowe przekonania, które także pragną, aby zostały wprowadzone prawnie w polskim społeczeństwie. Przede wszystkim rząd Donalda Tuska pragnie wspierać rodziny i pomagać tym najuboższym. Ponadto Platforma Obywatelska popiera małżeństwa pomiędzy kobietą i mężczyzną, a są przeciwni eutanazji oraz tak zwanym związkom wolnym, gdzie pary żyją jako partnerzy. Jeśli natomiast chodzi o aborcję, Platforma nie przyjmuje tak kategorycznego sprzeciwu wobec tym procesom. Uważa ona, iż najważniejsze jest chronienie zdrowia kobiety ciężarnej i chronienie płodu, a także rozwój rodziny. Chcą oni ustalić kiedy dopuszczalnie zabieg ten mógłby być wykonywany. Wielu z członków Platformy Obywatelskiej jest zadowolonych z obecnie panującymi zasadami obyczajowymi. Jednak jak dotąd nie opowiedziała się ta partia za stanowiskiem wobec sztucznego zapłodnienia typu In vitro. Wszystko członkowie partii pragną, aby polskie społeczeństwo się rozwijało i przede wszystkim kładą oni duży nacisk na rozwój rodzin. Pragną oni, aby Polacy nie wyjeżdżali za granicę w poszukiwaniu pracy, dlatego też chcą poprawić warunki życia w Polsce.


Warto również przeczytać:

Franklin Pierce
Franklin Pierce był czternastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pierce urodził się w dniu dwudziestego trzeciego listopada 1804 roku w Hillsborough, w New Hamps...

Status Kozaków
Kozaków nie obowiązywało prawo pańszczyźniane, ani inne powinności nakładane na chłopów. Pozbawieni byli jednak możliwości piastowania urzędów publicznych oraz praw polit...

Społeczna polityka
Polityka społeczna jest niezmiernie ważnym elementem polityki, ponieważ dotyczy bezpośrednio obywateli danego państwa ich potrzeb, problemów i wymagań wobec władzy. Polit...

Prostymi słowami?
Pojęcie polityka rozumiane jest na bardzo wiele sposobów. Jedni interpretują to w prostych słowach, a drudzy twierdzą, iż pojęcie to można a nawet trzeba interpretować i ...

Winston Churchill
Jeden z najwybitniejszych polityków w historii. Był niezwykłym człowiekiem, który poza karierą polityczną zajmował się wieloma innymi rzeczami. W młodości ukończył Royal ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: