Polityka

Prawicowa polityka

Inne strony warte obejrzenia: kancelaria adwokacka warszawa centrum

Prawicowa politykaW polityce, prawica to pojęcie powszechnie stosowane do opisania wsparcie dla stratyfikacji społeczeństwa do wspierania i zachowania ładu społecznego i tradycyjnych wartości. Terminy „prawica” i pokrewne zostały wymyślone w czasie Rewolucji Francuskiej, odnosząc się do ustalenia miejsca siedzącego w parlamencie - ci którzy siedzieli po prawej stronie, wspierali zachowania instytucji Ancien Regime (monarchia, arystokracja i siedziba kościoła). Pojęcie prawicy politycznej stało się bardziej widoczne po drugiej próbie przywrócenia monarchii francuskiej w tysiąc osiemset piętnastym roku przez ultra-rojalistów. W obecnych czasach termin prawica jest przede wszystkim używany w odniesieniu do grup politycznych, które mają historyczne powiązanie z tradycyjną prawicą, w tym konserwatystów, reakcjonistów, monarchistów, arystokratów i teokratów. Termin ten jest również używany do opisania zwolenników wolnorynkowego kapitalizmu, a także niektórych form nacjonalizmu. Jak już wspomniano, termin prawica polityczna (prawe skrzydło) pochodzi z czasów Rewolucji Francuskiej, kiedy liberalny deputowany zwykle siedział po lewej stronie prezydenta; jest to zwyczaj, który rozpoczął się w tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym roku. Szlachta, oraz członkowie Estate drugiego, zwykle zasiadała po prawej stronie. W kolejnych zgromadzeń ustawodawczych, monarchiści, którzy poparli Ancien Regime byli powszechnie określani jako prawicowcy, ponieważ siedzieli po prawej stronie. Jedną z głównych postaci prawicy był Joseph de Maistre, który opowiedział się za autorytarną i mniej liberalną formy konserwatyzmu. Do dziewiętnastego wieku główną linia podziału prawicy i lewicy we Francji przebiegała pomiędzy zwolennikami Republiki, a zwolennikami monarchii. Prawica uwzględniała legitymistów i ultra-rojalistów, którzy orzekli kontrrewolucyjne poglądy i odrzucili jakikolwiek kompromis w nowoczesnych ideologiach, mając nadzieję stworzyć monarchię konstytucyjną, w ramach swoich preferowanych gałęzi rodziny królewskiej po rewolucji lipcowej tysiąc osiemset trzydziestym. Bonapartyści sugerowali ideę państwa silnego i scentralizowanego, w oparciu o społeczne poparcie. Od tego czasu kadencja prawego skrzydła zaczęła być związane z zachowaniem status quo w postaci instytucji i tradycji.


Warto również przeczytać:

Problemy cywilizacyjno- kulturowe
Problemy cywilizacyjne i kulturowe to zupełnie odmienna sfera życia. Zazwyczaj problemy tej natury są lekceważony i spychane na boczny tor, gdyż uważa się, że problemy po...

Propaganda podczas wyborów
Podczas kampanii wyborczych politycy oraz partie polityczne stosujš propagandę wyborczš, aby wpłynšć na podejœcie obywateli do wyborów. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu ...

Powinność udziału w głosowaniu
W dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach...

G6
„G6” to nazwa sześciu państw należących do Unii Europejskiej. Państwa są największymi w wspólnocie europejskiej, a także mają największą władzę oraz siłę we w...

John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy był trzydziestym piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwudziestego dziewiątego maja 1917 roku w Brookline. Zmarł...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: