Polityka

Prawa wyborcze

Inne strony warte obejrzenia: Ortodoncja Kraków czesci do wozkow widlowych toyota geolider.pl/

Prawa wyborczePrawa wyborcze określają, kiedy i kto może brać udział w wyborach i w jakiej formie. Jest to bardzo ważny sposób, dzięki któremu określa się, kiedy można rozpocząć głosowanie. Ogólnie rozróżnia się dwie formy głosowania – czynne oraz bierne. Czynne prawo wyborcze, jest to prawo, gdy obywatele mogą oddawać głos na kandydata do parlamentu, czy też na prezydenta. Jest to forma rządów demokratycznych, gdzie obywatele wybierają spośród kandydatów. W demokratycznych państwach prawo do głosowania posiadają obywatele, którzy są pełnoletni, czyli ci, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Z kolei tego typu prawa wyborczego nie posiadają te osoby, które zostały ubezwłasnowolnione, czy też pozbawione praw publicznych. Jeśli chodzi natomiast o bierne prawo wyborcze jest to możliwość bycie wybieranym w danych wyborach. Aby móc zostać kandydatem należy osiągnąć odpowiedni wiek. Niekiedy można startować mając 18 lat, czy 21 lat, ale to wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko ktoś startuje. W Polsce, aby zostać prezydentem należy mieć ukończone 35 lat. Również należy niekiedy spełniać inne wymogi – na przykład stale zamieszkiwać w danym miejscu lub wpłacić kaucję. Jedną z zasad podczas wyborów jest zasada tajności głosowania. Mówi ona w rzeczy samej o tym, iż każdy głosowanie odbywać się ma anonimowo. Ponadto żadna z osób postronnych nie ma prawa ingerować w to, jak zagłosuje dana osoba i nie może wywierać na niej nacisku, aby głosowała na kogoś innego. Zasada ta jest jedną z podstawowych zasad podczas demokratycznych wyborów, gdzie każdy głos ma być oddany dobrowolnie przez obywatela. Zasada tajności głosowanie odnosi się tylko do sposoby, w jaki obywatel oddaje głos na kracie i na kogo zagłosuje. Dlatego też w każdym lokalu wyborczym muszą być odpowiednio przygotowane stanowiska, gdzie ludzie będą mogli swobodnie zagłosować i będą oni odseparowani od innych głosujących, aby osoby postronne nie zobaczyły, na kogo głosują. Co więcej wypełnioną kartę należy wrzucić osobiście do urny, aby nikt nie mógł do niej zaglądać. Ponadto każda urna musi być zalakowana przez komisję, a jeśli zostanie ona naruszona można stwierdzić iż w danym lokalu wybory zostaną unieważnione. Jeśli chodzi o same wyniki głosowań są one oczywiście jawne również jeśli chodzi o ilość danych głosów.


Warto również przeczytać:

Polityka od strony społeczeństwa
Polityka jest odbierana różnie od strony społeczeństwa, szczególnie, że widząc wszelkie zmiany jakie zachodzą w polityce i tym, jak zachowują się obecnie politycy, można ...

Obecna polityka naszego kraju
Nie da się ukryć, że z pojęciem polityka wiąże się obecnie wiele emocji z tego względu, że w tym roku mają miejsce wybory na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim...

Zwierzchnictwo cara
Opowiedzenie się Kozaków po stronie Rzeczypospolitej stało się szczególnie ważne po wielkim zwycięstwie w 1683 roku Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, gdy pod patronatem ...

Włodzimierz Cimoszewicz
Włodzimierz Cimoszewicz urodził się 13 września 1950 roku w Warszawie. Jest on prawnikiem oraz politykiem polskim. W latach 1993 do 1995 był on wiceprezesem Rady Ministró...

Polityka Kościoła prawosławnego
Ideowe polityczno-społeczne oraz obyczajowe podstawy prawosławia kształtowały się w specyficznym środowisku duchowym Bizancjum przed schizmą chrześcijaństwa. Podział w Ko...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: