Polityka

Prawa językowe

Inne strony warte obejrzenia: Ginekolog przedszkole Skrzat

Prawa językowePrawa językowe pozwalają każdemu człowiekowi posługiwać się tym językiem, który uważa za najwygodniejszy i najlepszy sposób komunikacji. Prawo to zapewnione jest w prawach człowieka, dlatego tez nie powinno się narzucać żadnemu człowiekowi, jaki język powinien wybrać. Co więcej, może się nim posługiwać w życiu prywatnym, jak i publicznym. Niezależnie od swojej narodowości, pochodzenia, czy też od tego, jak dobrze zna język, którym się posługuje – może to robić. Dlatego tez w krajach można posługiwać się dowolną ilością języków. Warto również dodać, że nie istnieją narzucone ograniczenia, jeśli język ten jest dość mało powszechny. Oczywiście prawo to jest dość rzadko wykorzystywane, ponieważ większość ludzi posługuje się swoim ojczystym językiem. Nie oznacza to jednak, iż podróżując do danego kraju trzeba posługiwać się narodowym językiem. Prawo człowieka pozwala posługiwać się tym, językiem, który się zna, a nie tym, który jest najpowszechniej używany w danym miejscu. W przeszłości znane są przypadki, iż ludziom było z góry narzucane jakim językiem powinni się posługiwać. Przykładem może być Polska za czasów rusyfikacji. Co więcej, każdy człowiek ma prawo pobierać edukację w języku, który pragnie, a także używać mediów w swoim ulubionym języku. W Konwencji o Prawach Dziecka, które zostały ustalone w roku 1989 powstały prawa dziecka, które są tak samo ważne, jak i prawa każdego człowieka. Co więcej, w każdym państwie istnieje rzecznik praw dziecka, który zajmuje się wykroczeniami związanymi ze złamaniem tych praw. Marek Michalak jest w Polsce rzecznikiem praw dziecka. W prawach tych wyróżnia się kilka najważniejszych, które warto jest wymienić. Każde dziecko ma bowiem prawo do wychowywania się w rodzinie, jak i do adopcji. Każde dziecko musi mieć zapewniony dostęp do nauki, oświaty, rozrywki, wypoczynku, kultury, opieki medycznej oraz ochrony zdrowia. Ponadto zadaniem rodziców jest, aby ich dziecko mogła się odpowiednio rozwijać w sferze swojej osobowości, światopoglądzie, poglądach religijnych. Również dzieci powinny mieć dostęp do informacji – jednak nie oznacza to, iż dla dziecka przeznaczone są te informacje, które mogą zniszczyć jego światopogląd oraz swobodny rozwój. Dziecko powinno być również chronione przed poniżaniem, wyzyskiem, biciem oraz naruszaniu jego godności osobistej. Dzieci również mają prawo do prywatności, a także do równości. Są to najważniejsze prawa dziecka, który powinny być przestrzegane w każdym państwie, niezależnie od prowadzonej polityki. Jeśli chodzi o Polskę, dokumentami, które mówią o prawach dziecka jest sama konstytucja oraz konwencja o prawach dziecka.


Warto również przeczytać:

Polityka w życiu
Polityka jest to dziedzina naszego życia, którą interesuje się wielu ludzi poczynając od młodych po osoby starsze. Jest to również niewątpliwie temat na czasie w związku ...

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson urodził się trzynastego kwietnia 1743 roku w Shadwell w stanie Wirginia, a zmarł czwartego lipca 1826 roku w Charlottesville. Jest znany jako trzeci prez...

Totalitaryzm
Totalitaryzm jest jednym z najgorszych sposób rządów na świecie. Sprawia, że wielu ludzi jest uciśnionych i nie jest możliwe jakiekolwiek rozwiązywanie w dyplomatyczny sp...

Radykalne zmiany polityczne
Po upadku Kijowa przeniesiono w 1299 roku rezydencję metropolitalną do Włodzimierza nad Klaźmą. Nadal ważną role odgrywała w Kijowie otoczona wciąż aureolą świętości Ławr...

Budżet państwa
Budżet każdego państwa często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć dane pieniądze. Nigd...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: