Polityka

Prawa duchowieństwa greckiego

Inne strony warte obejrzenia: Szybki kontakt z adwokatem

Prawa duchowieństwa greckiegoCzęść prawosławnych biskupów, zebrana w Brześciu nad Bugiem, 12 czerwca 1595 roku sformułowała dwa adresy (memoriały), jeden skierowany został do króla Zygmunta III, drugi zaś do papieża Klemensa VIII. Pisma te nawiązywały do podjętych znacznie wcześniej starań o zjednoczenie Kościoła katolickiego z prawosławną Cerkwią. Ówczesny biskup wileński Bernard Maciejowski pośredniczył w rozmowach prowadzonych przez episkopat ruski z królem Zygmuntem III i wielkim kanclerzem koronnym Janem Zamoyskim. Biskup Bernard Maciejowski uczestniczył także w rozmowach dotyczących zawarcia unii, a później był delegatem papieża Klemensa VIII na unijnym synodzie w Brześciu. Prawosławny biskup Cyryl Terłecki spotkał się z kanclerzem Janem Zamoyskim, a następnie z królem Zygmuntem III, którzy poparli zjednoczeniowe plany pięciu prawosławnych biskupów. Dołączył do nich wkrótce biskup włodzimierski Hipacy Pociej, będący równocześnie kasztelanem brzeskim. W listopadzie 1595 roku Pociej i Terłecki przyjechali do Rzymu jako delegaci biskupów ruskich. Zaś akt unii wysłano do Rzymu dopiero 23 grudnia 1595 roku. Papież Klemens VIII wyraził zgodę na zachowanie cerkiewnych kanonów i obrzędów, a także języka liturgicznego. Klemens VIII zwrócił się do króla polskiego i Sejmu Rzeczypospolitej z prośbą o zrównanie duchowieństwa greckiego w prawach z duchowieństwem łacińskim oraz o nadanie biskupom unickim godności polskich senatorów. W liście apostolskim z 7 lutego 1596 roku papież wyraził uznanie dla wielkiego kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego. W pierwszych dniach października 1596 roku do Brześcia przyjechali prawosławni biskupi: Michał Rahoza – metropolita z Kijowa, Hipacy Pociej – biskup włodzimierski, Cyryl Terłecki – biskup łucki, Hermogen – arcybiskup połocki, Jan Hohał – biskup piński oraz Dionizy Zbirujski – biskup chełmski. Kościół rzymski reprezentowali biskupi: Jan Dymitr Solikowski – metropolita lwowski oraz Bernard Maciejowski i Stanisław Gomoliński. W grupie zaproszonych teologów znaleźli się: ksiądz Piotr Skarga, ojciec Justyn Rab, ksiądz Marcin Laterna i ojciec Kacper Nehay. Do Brześcia przybyło również wielu dostojników, takich jak: książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł oraz kanclerz litewski Lew Sapieha. Ich obecność nadawała obradom opiekę królewską, a jego uchwałom wartość uchwał legalnych i obowiązujących po zatwierdzeniu.


Warto również przeczytać:

Polityka Polski i Węgier
Księstwo Halickie znajdowało się w strefie bezpośredniego zainteresowania Kazimierza Sprawiedliwego. Polski władca wspólnie z rządzącym w Brześciu nad Bugiem księciem ru...

Kwaśniewski i Buzek
Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Po raz pierwszy w Polsce poznano go jako aktora, który w wieku 13 lat wspólnie z bratem –...

William Howard Taft
William Howard Taft był dwudziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją prezydenturę pełnił on w latach 1909 – 1913. Urodził się on w dniu piętnastego w...

Trojka
Trojka, jest to potoczna, a także nieformalna nazwa związku, który wytworzył się w Unii Europejskiej. W rzeczywistości jest to wręcz organ utworzony nieoficjalnie. Jest o...

Nasze zainteresowania
W wielu magazynach jak i również czasopismach jesteśmy w stanie dowiedzieć się mnóstwo interesujący rzeczy na ten temat w związku z czym może to być dla nas wspaniała sza...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: