Polityka

Prawa człowieka w Tadżykistanie

Inne strony warte obejrzenia: windykacja masowa

Prawa człowieka w TadżykistanieW Tadżykistanie prawa człowieka są łamane pod każdym względem i żaden obywatel tego kraju nie ma prawa do wolności myśli, słowa, czy też poglądów politycznych. Życie w tym kraju jest bardzo trudne, ponieważ wszystkie działania są kontrolowane przez rząd i nie można sobie pozwolić na swobodę. Wszystko zaostrzyło się podczas wyborów parlamentarnych w roku 2005. Co więcej, w roku 2003 usunięto opozycyjną stronę partii politycznej, co wskazało na jednostronność rządu. Co więcej, w kraju tym nie są respektowane prawa kobiet. Są one traktowane przedmiotowo i bardzo często dochodzi tam do gwałtów kobiet. Co więcej w kraju tym dokonuje się bardzo często handlowanie kobietami. Bardzo często torturuje się przestępców w celu wymierzenia im odpowiedniej kary bądź w celu wyciągnięcia od nich ważnych informacji. Jeśli zaś chodzi o wolność poglądów religijnych kraj ten stara się o to, by jak najbardziej były prześladowani wszyscy ludzie wierzący. Chce on dokonać wyniszczenia wszelkich religii. Dyskryminowani są świadkowie Jehowy, Żydzi, a także ludzie wyznający Islam. Wiele państw jest oburzonych polityką prowadzoną w tym kraju i nie przestrzeganiem praw człowieka. W Chinach prawa człowieka nie są szczególnie traktowane. W państwie tym całe sadownictwo jest dość mocno skorumpowane, ponieważ władza ta leży w rękach rządu. Dlatego też prowadzone procesy są nierzetelne i bardzo czeto padający wyrok ma charakter polityczny. Ludzie nie mogą domagać się sprawdzenia niewinności i nie mogą rościć sobie praw do odwołania wyroku. Co więcej bardzo często podczas przesłuchiwania przestępców dokonuje się tortur, które łamią jedno z podstawowych praw człowieka. Ponadto w Chinach zostały stworzone obozy pracy, gdzie zmusza się ludzi do niewolniczej pracy i także tam są traktowani nieludzko. W państwie tym najczęściej dokonuje się kary śmierci, co jest kolejnym niehumanitarnym zachowaniem. Obywatele Chin często padają ofiarom handlowania ich ciałem. Jeśli chodzi zaś o wolność słowa, można powiedzieć, iż nie istnieje ono w Chinach. Każda osoba, która wypowie się negatywnie na temat rządu jest torturowana, a także media są ściśle koordynowane przez rząd. Pomimo, że konstytucja gwarantuje obywatelom Chin wolność wyznaniową, to narzucone są na nich pewne ograniczenia i mniejszości religijne są prześladowane.


Warto również przeczytać:

Nasze poglądy polityczne
W internecie możemy również czytać wiele fascynujących blogów o polityce w związku z czym dla osób, które interesują się tym tematem może to być wspaniała szansa, która j...

Społeczeństwo w dobie ideologii narodowych
Naród podporządkowany był partii i celom władzy. Ludzie wierzyli ideologią. Nastąpiła szybko indoktrynacja społeczeństwa. Za poglądy sprzeczne z nazizmem bądź faszyzmem g...

Inkluzja polityczna
Inkluzja polityczna to działanie, która dąży do objęcia niektórych grup społecznych systemem, który będzie gwarantował prawa, dzięki którym będą mogli czynnie oraz realni...

Ustrój polityczny w Chorwacji
Chorwacja to demokracja parlamentarna. Prezydent w tym państwie jest wybierany w wyborach powszechnych. W Chorwacji panuje obecnie konstytucja, która została ogłoszona 22...

NATO i broń jądrowa
Od samego początku, broń jądrowa była głównym elementem doktryny wojennej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Stanowiła ona tak zwany miecz sojuszu. Miała być uż...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: