Polityka

Prawa człowieka w Egipcie

Inne strony warte obejrzenia: http://www.hostessy.info.pl haftowane chorągwie USG genetyczne

Prawa człowieka w EgipcieW Egipcie, tak jak i w każdym kraju na świecie obywatele mają zagwarantowane prawa człowieka. Ale niestety jest to tylko czysto teoretyczne chronienie ich godności oraz praw. Pomimo, że konstytucja zapewnia obywatelom różnego rodzaju prawa człowieka, nie są one w rzeczywistości przestrzegane. Wszyscy ludzie żyjący w Egipcie mają zapewnioną wolność myśli, poglądów religijnych oraz słowa, jednak rząd bardzo mocno stara się, aby w rzeczywistości nie mieli oni praw do żadnych z wyżej wymienionych swobód. Wolność słowa w Egipcie praktycznie nie istnieje. Jeśli ktoś obrazi słownie prezydenta Egiptu bądź członka rządu grozi mu wysoka kara grzywny bądź nawet kara więzienia. Zdarzały się przypadki, iż dziennikarze egipscy byli wrzucani do więzienia za nieprzychylne artykuły bądź wypowiedzi. Jeśli z kolei chodzi o religię, w Egipcie są prześladowani wszyscy ludzie, którzy odchodzą od islamu do innej religii. Chociaż prawa człowieka powinny zapewniać im wolność wyznaniową, nikt nie toleruje tam innych grup wyznaniowych. Inaczej ma się sytuacja, gdy ktoś pragnie przejść na wiarę islamu – wówczas jest takie coś jak najbardziej tolerowane i dopuszczane. Ponadto w Egipcie w dość dużym stopniu szerzy się antysemityzm. Komitet ochrony praw dziecka został założony w roku 1981 w Polsce. Tego typu instytucja mająca ochraniać interesy najmłodszych była pierwszą w Europie wschodniej. W obecnych czasach w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się około 30 instytucji chroniących prawa dziecka. Dzięki takim komitetom rodzice oraz dzieci mogą otrzymywać pomoc. Warto dodać, iż instytucja ma charakter pozarządowy i co więcej nie czerpie ona żadnych zysków ze swojej działalności. Ponadto komitet ochrony praw dziecka ma charakter społeczny i niesie bezpłatną pomoc potrzebującym rodzinom. Przede wszystkim organizacja ta pomaga dzieciom, których interesy oraz prawa są naruszane. Jest to instytucja mająca na celu ochranianie dzieci, które padły ofiarom przemocy fizycznej, seksualnej bądź emocjonalnej. Do działań komitetu zalicza się przede wszystkim kontrolowanie stanu życia dzieci, które wywodzą się z biednych i patologicznych rodzin, a także prowadzą szkolenia. Komitet ochrony praw dziecka stara się również o to, aby system mający na celu ochronę praw dziecka był udoskonalany. Organizacja ta podejmuje wszelkie działania, aby pomóc dzieciom, które doświadczyły przemocy oraz naruszania swoich praw.


Warto również przeczytać:

Sikorski i Giertych
Radosław Sikorski to jedna z ciekawszych osobowości polskiej sceny politycznej. Urodzony . 23 lutego 1963 w Bydgoszczy po skończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgosz...

George H. W. Bush
Już jako młody człowiek wstąpił do partii republikańskiej. Jej członkowie chętnie go przyjęli ponieważ wydawał im się niezwykle interesującą osobą. Miał za sobą udział w ...

Nowe ruchy społeczne
Nowymi ruchami społecznymi nazywa się różnego rodzaju ruchy społeczne, które wytworzyły się na fali młodzieżowej w latach 60 wieku XX. Przede wszystkim ruchy te miały cha...

Administracja ogólnopaństwowa
Ordynacja wyborcza dzieliła wyborców na następujące kurie: wielkiej własności (44 mandaty), miejską (23, potem 31 mandatów), izb handlowych i przemysłowych (3 mandaty) i ...

Po ukończeniu studiów politologicznych
Po ukończeniu studiów politologicznych szanse są mieszane. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma ambicje i czego oczekuje od przyszłej pracy. Głównymi zawodami po studiac...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: