Polityka

Powinność udziału w głosowaniu

Inne strony warte obejrzenia: stockbud pl

Powinność udziału w głosowaniuW dzisiejszych czasach ze smutkiem stwierdza się, iż ludzie niechętnie chodzą do głosowania. Chociaż rząd stara się jak najbardziej udogodnić im branie udziału w wyborach, zapominają o swojej obywatelskiej odpowiedzialności. Najmniejsza liczba ludzi, którzy uczęszczają na wybory to ludzie młodzi, którzy dopiero osiągnęli pełnoletniość. Wychodzą oni bowiem z przekonania, iż nie chcą mieszać się w polską politykę, która i tak nie jest na rewelacyjnym poziomie. Wielu nie czuje żadnej odpowiedzialności i nie interesują się wyborami. Ponadto ludzie wychodzą z założenia, iż żaden z polityków nie zasługuje na ich głos, ponieważ cokolwiek powie i jaki przedstawi program polityczny, nie dotrzyma danego słowa. Największa grupa, która bierze udział w wyborach to osoby starsze. Ludzie ci znają swoją obywatelską powinność i zawsze uważają, iż jest osoba, która powinna reprezentować interesy obywateli oraz państwa. Rząd stara się ludziom udogodnić uczęszczanie w wyborach, na przykład poprzez organizowanie ich w niedzielę. Wybory wówczas trwają bardzo długo, aby ludzie mogli wybrać odpowiednią godzinę, gdy chcą iść głosować. Również ludzie przebywający za granicą mogą głosować, bądź osoby przebywające na wakacjach. Każdy obywatel powinien głosować na swojego kandydata, aby zwiększyć jego szanse na wygraną. Dzięki czynnemu prawu wyborczemu ludzie mogą wybierać tych reprezentantów, którzy mają reprezentować ich interesy, a także prawa. Dzięki temu jest realizowane prawo demokratyczne. Aby móc brać udział w czynnych wyborach trzeba spełniać bardzo niewielką liczbę wymagań – przede wszystkim trzeba osiągnąć pełnoletniość. Ponadto głosować nie mogą te osoby, które zostały pozbawione swoich praw – mogą to być przestępcy bądź osoby chore umysłowo. To jest bardzo ważne, aby ludzie brali udział w głosowaniu, ponieważ dzięki większej frekwencji można stwierdzić, iż dani politycy bądź partie zostały wybrane przez całe społeczeństwo. To wówczas pokazuje, iż wybory są sprawiedliwe i dostępne do wszystkich. Dzięki zasadom wyborów można znacznie wygodniej brać udział w głosowaniu. Ludzie głosujący mają zapewnioną anonimowość, a także tajność. Żadna osoba trzecia nie może ingerować w to, jaki głos oddaje dany obywatel. Poza czynnym prawem wyborczym istnieje również bierne prawo wyborcze. Wówczas polega ono na prawie do kandydowania w wyborach. Polega wówczas ono na innych zasadach niż czynne prawo wyborcze.


Warto również przeczytać:

Problemy społeczno- ekonomiczne
Problemy, które dotyczą społeczeństwa oraz sfery ekonomicznej są bardzo trudnymi problemami, gdyż zazwyczaj dotyczą one wszystkich obywateli i potrafią być dla nich napra...

Polityk
Politykiem będzie osoba, która czynnie zajmuje się polityką państwa i nie tylko. Politykiem będzie osoba, która ukończyła politologię, ale także każdy inny kierunek, któr...

Konstytucja RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą wszelkiego prawa polskiego. Według niej funkcjonuje Polska jako kraj. Reguluj...

Gospodarka wg prawicy
Historycznie, prawica opowiada się za zachowaniem bogactwa i władzy arystokratów i szlachty. Reakcyjna prawicowa polityka polega na tworzeniu i promocji społecznej hierar...

Wzrost świadomości narodowej Ukraińców
Bardzo ważną rolę odegrali bazylianie, którzy rozwinęli działalność duszpasterską. Prowadzili własne szkoły teologiczne oraz seminaria diecezjalne. Uczelnie te włączono d...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: