Polityka

Poprawność polityczna

Inne strony warte obejrzenia:

Poprawność politycznaPoprawność polityczna jest to sposób w jaki używa się języka w publicznym dyskursie. Głównym celem takiej poprawności jest pokazywanie szacunku innym ludziom, politykom, a także okazywanie tolerancji wobec przeciwnika, który bierze udział w dyskusji. Przede wszystkim poprawność polityczna ma dążyć do tego, aby politycy nie używali obraźliwych słów, czy też wulgaryzmów, czy wyrażeń o znaczeniu negatywnym. Zamiast tego mają posługiwać się w dyskursie publicznym wyrażeniami w większym stopniu neutralnymi, a także ugodowymi. Co więcej, poprawność ta dotyczy również gestów oraz symboli, jakie mogli by pokazywać politycy, a jakie mogłyby naruszyć czyjeś uczucia w grupach społecznych. Zatem politycy muszą bardzo uważać na to, co mówią oraz, jak się zachowują, ponieważ podczas publicznych wystąpień mogą popełnić pewno faux pas, które źle pokaże ich w świetle publicznym i mogłoby zniszczyć ich karierę polityczną. Celem takiej poprawności jest obniżenie poziomów dyskryminacji, uprzedzeń wobec danych społecznych grup. Niektóre zachowania oraz słowa mogą nie tylko zaszkodzić politykom, ale także grupom społecznym przeciwko którym były one kierowane. Propaganda jest zamierzonym działaniem, które ma doprowadzić do utworzenia oraz ukształtowania danych poglądów oraz myśli i zachowań społeczeństwa, czy wybranych grup i jednostek. Propaganda przede wszystkim polega na głoszeniu perswazji emocjonalnej oraz intelektualnej. Bardzo często używane są nieetyczne, a nawet nieprawdziwe argumenty. Propaganda jest jednym z elementów indoktrynacji w momencie, gdy dąży do narzucenia lub zmuszenia odbiorców, aby przyjęli określone treści, czy też aby uwierzyli w przedstawiane im postawy społeczne. Propaganda niekiedy jest wspierana przez publiczne władze, czy też przez klasy wykształcone. Ludzie z kolei nie mogą wygłosić realnego sprzeciwu wobec propagandzie, ponieważ wprowadzone zostają cenzury, czy też zmowy milczenia. Aby dobrze określić czym jest propaganda, można ją opisać jako kłamstwo, manipulacja, półprawda. Propaganda jest zatem przeciwieństwem do dyskusji, refleksji, informacji. Bardzo często propaganda jest elementem marketingu politycznego, a także była obecna w określonych systemach politycznych. Propaganda wykorzystywała do swoich celów media – radio, gazety. Produkowano liczne plakaty, które rozwieszano na ulicach, aby pokazywać ludziom dane treści propagandowe.


Warto również przeczytać:

Fakty, procesy, zjawiska polityczne
Fakty to inaczej doświadczenia, które odnoszą się do działań politycznych i społecznych. Wybitny badacz nauk społecznych, Hanna Dobrzyńska uważa, że są to twierdzenia sta...

Program polityczny Bractwa Cyryla i Metodego
Po upadku powstania listopadowego i uśmierzeniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech stosunki austriacko-rosyjskie wyraźnie się poprawiły. W 1833 roku doszło do zawarcia międ...

Donald Tusk i Rokita
Jego nieudany start w wyborach prezydenckich w 2005 roku skomentował słowami,, ich jest dwóch, ja jestem jeden”. Po kolejnych wyborach parlamentarnych stwierdził, ż...

Czy warto zostać politykiem
Pytanie czy warto zostać politykiem jest bardzo trudne. Wszystko zależy od indywidualnych chęci i ambicji i od tego, czego oczekuje się od takiego stanowiska. Trzeba zauw...

W Chłopskie ręce
Film „W chłopskie ręce” został wyreżyserowany w roku 1946, a swoją premierę odbył w roku 1947. Film ten oczywiście jest nakręcony w czarno – białych kol...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: