Polityka

Polskie Stronnictwo Ludowe

Inne strony warte obejrzenia: Potrzebujesz pomocy w kwestiach prawnych?

Polskie Stronnictwo LudowePolskie Stronnictwo Ludowe – w skrócie znane także jako PSL – jest jedną z polskich partii politycznych o charakterze agrarystycznym. Została ona utworzona 5 maja 1990 roku z połączenia ze sobą dwóch ugrupowań : PSL – Odrodzenie oraz wilanowskiego PSL. Posiada ona swój program polityczny, który opiera się przede wszystkim na doktrynie dotyczącej agraryzmu. Polskie Stronnictwo Ludowe również uważa, iż należy dokonać interwencjonizm państwowy w rolnictwie, a także pragnie zwolnić tempo prywatyzacji. Była ona zadowolona, iż Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, jednak chciała, aby Polska wynegocjowała dla swojego kraju jak najlepsze warunki. Od momentu, gdy Polska należy do wspólnoty europejskiej popiera ona, aby wytworzyła się mocna więź między Polską, a innymi państwami członkowskimi na zasadach partnerskich. Ponadto Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce, aby został wprowadzony podatek liniowy. Również jest przeciwna karze śmierci, a także nie chce zalegalizowania aborcji oraz eutanazji i związków homoseksualnych, czy lekkich narkotyków. Partia ta nie chciała, aby został usunięty pobór do wojska i stworzona armia zawodowej armii. Nie popiera ona także likwidacji powiatów. Polsko-Polonijna Organizacja Narodu Polskiego, nazywana także Ligą Polską jest jedną z prawicowych partii politycznych, która łączy w sobie działaczy z Polski, jak i Polaków, którzy przebywają na emigracji. Jej prezesem był Jan Pyszko aż do swojej śmierci. Był on jednym z kandydatów na prezydenta Polski w roku 2005. W roku 2010 został wybrany nowy przewodniczący tego ugrupowania – Janusz Siemiński. Partia ta jest ugrupowaniem patriotycznym oraz chrześcijańskim i ma charakter ogólnonarodowy oraz społeczny. Pragnie ona chronić tożsamość narodową. Łączy ona ze sobą Polaków przebywających za granicą z naszą kulturą. Do jej głównych założeń należy stworzenie nowym miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocie. Ponadto pragnie ona pomóc małym oraz średnim przedsiębiorstwom. Proponuje ona także wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz chce zwiększyć bezpieczeństwo wykorzystywania energetyki. Ponadto uważa ona, iż potrzebne są jednomandatowe okręgi wyborcze i chce stworzyć okręgi wyborcze dla Polonii. Liga Polska także dąży do tego, aby polskie szkolnictwo oraz służba zdrowia były bezpłatne. Jej największym celem jest natomiast podniesienie standardów życia Polaków.


Warto również przeczytać:

Niccolo Machiavelli
Niccolo Machiavelli to jeden z teoretyków w dziedzinie państwa i prawa. Jest on twórcą kontrowersyjnych poglądów na ten temat, które zawarł w swym utworze pt. „Ksią...

Polska Plus
Polska Plus, pisana również jako „Polska +” jest jedną z młodych partii politycznych w Polsce. Ma ona charakter centroprawicowy. Założona została 9 stycznia 2...

Kler był wyłączony z ruchu narodowego
Dla Ukraińców pojęcie cerkiew oznaczało wspólnotę związaną z obrządkiem greckokatolickim i znacznie bardziej podkreślało odrębność obrządku niż więź z Kościołem powszechn...

Prawa człowieka w Korei Północnej
Nie da się jasno określić w jakim stopniu są zachowywane prawa człowieka w Korei Północnej, ponieważ kraj ten jest wrogo nastawiony do obcokrajowców i ciężko jest się do ...

Polska polityka wobec Wschoduia
Termin polska polityka zachodnia jest znany każdemu człowiekowi. Co drugi potrafi określić jej tory a co trzeci powiedzieć coś na temat jej prowadzenia. Są tacy, którzy u...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: