Polityka

Polska polityka wschodnia

Inne strony warte obejrzenia: ochrona wizerunku w internecie - detektyw weremczuk

Polska polityka wschodniaPolska walczy o to, aby mieć dobre stosunki z państwami Europy Wschodniej, do których należą Rosja, Białoruś i Ukraina. Niestety nie zawsze się to udaje. Z biegiem czasu i na przestrzeni lat można stwierdzić, że stosunki te są coraz lepsze. Jednym z czynników, który nie współgra z dobrymi stosunkami jest fakt, że Polska należy do strefy Schengen. Przez co jej wschodnia granica, stała się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Co za tym idzie, sąsiedzi ze wschodu, aby wjechać na nasz teren muszą posiadać specjalne pozwolenia w formie wiz. Nic więc dziwnego, że wywołało to oburzenie władz tamtych krajów. Obywatele mają teraz wiele trudności i nawet zwykłe podróże już nie są takie łatwe i przyjemne. Jeśli chodzi o stosunki polsko-białoruskie, to są one zaliczane do raczej chłodnych. Główną przyczyną jest odmienna religia i fakt, że Białorusini w Polsce są traktowani bardzo dobrze, a Polacy na Białorusi nie mogą sobie spokojnie żyć. Z kolei, jeśli mówimy o stosunkach Polski i Ukrainy, warto jest zwrócić uwagę na fakt, że państwa te zawarły szereg umów gospodarczych. Należą do nich umowa o handlu i współpracy, o przyjaznych stosunkach i dobrym sąsiedztwie, o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, o współpracy gospodarczej i wiele innych. Także te stosunki na pewno są lepsze niż polsko-białoruskie. Stosunki Rosji z Polską sięgają bardzo dalekich czasów, jednak najlepiej jest skupić się na teraźniejszości. Choć teraz i tak nie można jednoznacznie stwierdzić, czy są one pozytywne, czy negatywne. Najpewniej należą do mieszanych. Można też powiedzieć, że te stosunki nigdy nie należały do łatwych, bo co zawarto jakieś porozumienie, to za chwilę któraś ze stron „całkiem przypadkowo” albo je łamała, albo nie do końca przestrzegała. Głośną sprawą było wprowadzenie przez Rosję zakazu importu polskiego mięsa, a z czasem kolejnych artykułów spożywczych jednak, gdy obecny premier Donald Tusk poleciał z wizytą na Kreml, stosunki się ociepliły, a Rosja zniosła embargo. Kolejną głośną sytuacją była ta, gdy Rosja zaprzestała dostarczać gaz na Ukrainę, w związku z czym, zaczęło go brakować również w Polsce. Rosja chce przy każdej możliwej sytuacji pokazywać swoją władzę i potęgę, a inne państwa nie powinny dopuszczać do takich sytuacji. I podkreślać swoją niezależność. Polska polityka wschodnia nie jest może idealna, ale też nie najgorsza.


Warto również przeczytać:

Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej jest centroprawicową, która ma charakter ekologiczny. Została ona zarejestrowana sądownie 7 lutego 2004 roku. Jest ona następcz...

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada
Ludność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od s...

Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt był dwudziestym szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencje pełnił aż osiem lat czyli od 1901 roku do 1908 roku. Urodził się dwudziestego ...

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Walka o fotel
Już od najdawniejszych lat rywalizacja o najważniejsze urzędy była bardzo zaciekła. Praktycznie od wczesnego średniowiecza synowie króla rywalizowali o to kto zostanie na...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: