Polityka

Polska polityka wobec Wschodu

Inne strony warte obejrzenia:

Polska polityka wobec WschoduTermin polska polityka zachodnia jest znany każdemu człowiekowi. Co drugi potrafi określić jej tory a co trzeci powiedzieć coś na temat jej prowadzenia. Są tacy, którzy uważają, że Polska jest zbyt pozytywnie nastawiona do Stanów Zjednoczonych i zbyt ufna. Drudzy myślą, że powinna jeszcze bardziej otworzyć się na zachód i odrzucić postkomunistyczne pozostałości. Tak naprawdę nie ma osoby, która nie miałaby zdania na ten temat. Kiedy jednak pytamy o polską politykę wschodnią wszelkie głosy milkną. Trudno dokładnie określić dlaczego tak jest. Prawdopodobnie główną przyczyną jest fakt, że nie mamy określonej polityki w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów. Wynika to z trudnej, wspólnej historii, która w wielu pozostawiła ogromną zadrę. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieje coś takiego jak polska polityka wschodnia. Może nie ma ona dokładnie określonych ram i nie znajdzie się zbyt wielu publikacji na ten temat, ale ona jest i Rząd musi ją prowadzić. Analizę stosunków Polski z byłymi państwami sowieckimi zacząć należy od poruszenia kwestii umów z sąsiadami zawartych po rozpadzie Związku Sowieckiego. III Rzeczpospolita swój pierwszy traktat zawarła z Niemcami, 14 listopada 1990 roku. Nie ważne w tym momencie, z którą jej częścią, ponieważ po zjednoczeniu, stało się to spadkiem i prawem obowiązującym całość państwa. Istotnym jest, że umowa ta miała bardzo dziwny charakter. Dotyczyła bowiem potwierdzenia granic między Polską a Niemcami, które zostały przecież określone zaraz po wojnie. 17 lipca, rok później, państwa te zawarły już traktat o tak zwanym dobrym sąsiedztwie. Był to początek szeregu umów z sąsiadami o takim samym charakterze. 6 października taką samą umowę popisała Czecho-Słowacja. Interesującym jest fakt, że po późniejszym rozpadzie na dwa osobne państwa, Polska nie musiała zawierać nowych traktatów z każdym z osobna. I Czechy i Słowacja przyjęły starą umowę jako nadal obowiązującą. Tak więc 18 czerwca 1992 roku Ukraina związała się z Polską postanowieniem o dobrym sąsiedztwie. Cztery dni później, bo 22 czerwca taki sam traktat podpisała Rosja. Miesiąc później, bo 23 lipca tego samego roku potwierdzenie dobrych stosunków podpisała Białoruś. Najdłużej zwlekał siódmy sąsiad Polski, Litwa bo aż do 6 października 1994 roku. Tak wyglądało regulowanie stosunków z państwami graniczącymi z III Rzeczpospolitą.


Warto również przeczytać:

Separatystyczne dążenia Słowian
Do zmiany w monarchii dążyły narody, które w całości żyły w granicach Austro-Węgier, stanowiące 25,3 procent jej ludności: Czesi (6 min i 12,5 procent ogółu), Chorwaci (2...

Podziały wyznaniowe na Kresach
W obecności przedstawiciela króla 9 października 1596 roku, po odprawionej liturgii mszalnej, arcybiskup połocki Hermogen odczytał w imieniu obecnych biskupów napisaną po...

Zadania i Cele NATO
Podstawą prawną NATO jest przyjęty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki. Składa się on z 14 artykułów, czyli można powiedzieć, że jego budowa ni...

Nasze przekonania polityczne
Nasze polityczne poglądy nie powinniśmy zachować tylko dla siebie z tego względu, że jest to nasza prywatna sprawa i każdy człowiek ma prawo do posiadania swoich w związk...

Idealny polityk dzisiejszych czasów
Dla wielu osób idealny model polityka po prostu nie istnienie. Ludzie nawet przestają wierzyć w obietnice składane podczas kampanii wyborczej, gdyż wiedzą, że są to tylko...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: