Polityka

Polska Wspólnota Narodowa

Inne strony warte obejrzenia: DATAMAX

Polska Wspólnota NarodowaPolska Wspólnota Narodowa jest partią polityczną, która ma charakter nacjonalistyczny, rasistowski oraz antysemicki. Została ona utworzona z Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej w 1990 roku. Jej przewodniczącym od samego początku jest Bolesław Tejkowski – był on uczestnikiem w Październiku ’56 w Krakowie. Partia ta wydawała miesięcznik w latach 1990-1991 o nazwie „Myśl Narodowa Polski”. Również wydana została książka przez członka tej partii – Przemysława Dymowskiego – „Rak synagogi w Episkopacie Polskim” oraz „Antysemityzm – hańba czy nadzieja”. Partia ta używała dwuczłonowej nazwy: PWN-PSN w latach 1993 – 1996. Polska Wspólnota Narodowa ma charakter partii szowinistycznej. Co więcej była ona przeciwna wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz do NATO. Znajdują się w niej akcenty antyklerykalne i opowiada się ona za niezależnością Polski w sprawach polityczne gospodarczych. Jest ona także przeciwna kontaktom Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jest ona natomiast za utrzymywaniem kontaktów ze słowiańskimi sąsiadami, głównie z Rosją. Jest to także organizacja rasistowska. Od roku 2004 wchodzi ona wraz z Polskim Stronnictwem Narodowym w skład koalicjo i nazwie Polski Komitet Narodowy. Polski Ruch Monarchistyczny jest partią polityczną o charakterze monarchistycznym. Została ona zarejestrowana sądownie 30 sierpnia 1991 roku w sądzie wojewódzkim w stolicy Polski. Jej przywódcą oraz inicjatorem jest Leszek Wierzchowski. Do głównych haseł tej organizacji zalicza się Bóg, Honor i Ojczyzna. Dąży ona do tego, aby w Polsce została przywrócona dziedziczna monarchia konstytucyjna i w tym celu chce doprowadzić do transformacji ustrojowej. Jest ona niezależną, niepodzielną oraz niezbywalną organizację polonijną oraz krajową ponad podziałami religijnymi oraz politycznymi. Znajdują się w niej zwolennicy dziedziczenia monarchii konstytucyjnej w Polsce. Co więcej partia ta uważa siebie za spadkobiercę Konstytucji 3 Maja. Polski Ruch Monarchistyczny przede wszystkim oponuje za tym, aby w Polsce większa władze miał prezydent niż parlament. Chce, aby podobnie było tak, jak jest to we Francji, czy też w Rosji. Odwołuje się ona do przykładów państw, w których rządy sprawowane przez monarchów europejskich są stabilne oraz silne gospodarczo, a przy tym są one w stanie zachować system demokratyczny. Partia ta posiada nawet swój własny hymn.


Warto również przeczytać:

Spoty reklamowe
Podczas kampanii wyborczej każdemu kandydatowi na najwyższy urząd w państwie przysługują darmowe godziny w telewizji podczas których może zareklamować się jako przyszły p...

James Buchanan
James Buchanan był piętnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który pełnił ten urząd w latach 1857 – 1861. Urodził się on dwudziestego trzeciego kwietnia 1791 ro...

Mariaże polityczne
W 1245 roku syn Konrada Mazowieckiego Bolesław ożenił się z Anastazją, córką Aleksandra bełskiego. Jak prawie wszystkie mariaże dynastyczne małżeństwo to miało charakter ...

Barack Obama
Obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwe przejdzie do historii jako pierwszy czarnoskóry polityk sprawujący ten urząd. Gdy startował w wyborach spra...

Stereotyp chłopa – mordercy
eweryn Goszczyński nie opierał się na historycznych relacjach o przebiegu kolisz- czyzny. Akcję utworu osadził w Kaniowie - miejscowości symbolicznej dla społecznego klim...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: