Polityka

Polska Plus

Inne strony warte obejrzenia:

Polska PlusPolska Plus, pisana również jako „Polska +” jest jedną z młodych partii politycznych w Polsce. Ma ona charakter centroprawicowy. Założona została 9 stycznia 2010 roku, natomiast zarejestrowanie jej odbyło się 11 lutego 2010 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Partia ta ma swój program polityczny. Przede wszystkim Polska Plus dąży do zwiększenia wolności z zakresu gospodarki. Ponadto jej celem jest dążenie do reform sfery publicznych finansów, ochrony zdrowia, systemu emerytalnego. Pragnie ona prowadzić politykę prorodzinną, a także zainwestować w naukę, kulturę oraz edukację, aby Polska stała się coraz bardziej ucywilizowanym oraz kultywowanym krajem Europy. Co więcej Polska Plus postuluje o zniesieniu podatku dochodowego od emerytur, czy też wprowadzenie innego systemu podatkowego. Chce ona również umocnić bezpośrednią demokrację oraz rozpocząć system prezydencki. Jej dodatkowym założeniem jest obcięcie pensji polityków, którzy naruszają znacznie budżet państwa, ponieważ uważają, iż pieniądze te przydadzą się bardzo krajowi. Co więcej, chce ona zmniejszyć liczbę posłów oraz senatorów i oddzielić kadencję Senatu od kadencji Sejmu. Uważa również, iż Senat powinien sam decydować, kto powinien być powoływany na prezesa NIK, czy też NBP oraz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Rodzina-Ojczyzna jest polską partią polityczną mająca typowo prawicowy program polityczny. Została ona zarejestrowana drogą sądową 6 maja 2003 roku. Ponadto 11 lipca 2005 roku został założony komitet wyborczy Rodziny-Ojczyzny. Pochodzenie nazwy tej partii sięga roku 1998, gdy startowały wówczas dwie odrębne partie – Stowarzyszenie Rodzina Polska oraz Ruch Patriotyczny Ojczyzna. Partia Rodzina-Ojczyzna w roku 2001 startowała w wyborach parlamentarnych z list AWSP, a następnie w roku 2002 brała udział w wyborach samorządowych z list LPR. Na jej czele stanął Kazimierz Kapera w roku 2003. Ugrupowanie to powstało w oparciu o „Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich”. Program tej partii politycznej został ogłoszony 22 września 2003 roku. Zakładał on, iż partia pragnie walczyć z przestępczością oraz z korupcją. Ponadto uważała, iż należy wzmocnić niepodległość gospodarczą oraz polityczną Polski. Chciała ona prowadzić politykę prorodzinną i tworzyć społeczeństwo, które będzie szanowało prawa człowieka i wartości rodzinne. Partia ta startowała do Senatu w roku 2005 jednak później została ona wykreślona z ewidencji partii politycznych.


Warto również przeczytać:

Niccolo Machiavelli
Niccolo Machiavelli to jeden z teoretyków w dziedzinie państwa i prawa. Jest on twórcą kontrowersyjnych poglądów na ten temat, które zawarł w swym utworze pt. „Ksią...

Kler był wyłączony z ruchu narodowego
Dla Ukraińców pojęcie cerkiew oznaczało wspólnotę związaną z obrządkiem greckokatolickim i znacznie bardziej podkreślało odrębność obrządku niż więź z Kościołem powszechn...

Prawa człowieka w Korei Północnej
Nie da się jasno określić w jakim stopniu są zachowywane prawa człowieka w Korei Północnej, ponieważ kraj ten jest wrogo nastawiony do obcokrajowców i ciężko jest się do ...

Polska polityka wobec Wschoduia
Termin polska polityka zachodnia jest znany każdemu człowiekowi. Co drugi potrafi określić jej tory a co trzeci powiedzieć coś na temat jej prowadzenia. Są tacy, którzy u...

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: