Polityka

Polityka zagraniczna prowadzona przez PO

Inne strony warte obejrzenia: PaulBunyan stoły

Polityka zagraniczna prowadzona przez POPlatforma Obywatelska prowadzi bardzo intensywną poltykę zagraniczną. Przede wszystkim rząd Donalda Tuska od początku opowiada się za wzmocnieniem współpracy z Unią europejską. Partia ta jest bardzo zadowolona przyłączenia się Polski do wspólnoty. Obecnie dąży do jak najszybszego wprowadzenia waluty euro i w związku z tym czyni odpowiednie postępowania. Według Platformy Obywatelskiej porozumienie z Unią Europejską oraz z NATO przyczyni się do wypełnienia większości z interesów kraju i pomoże poprawić jej sytuację. Partia ta opowiadała się także za traktatem lizbońskim. Natomiast w roku 2007 Platforma Obywatelska była gotowa, aby zaakceptować i pogłębić współpracę energetyczną i politykę zagraniczną. Dzięki połączeniu PO z PSL w roku 2008 powstało Partnerstwo Wschodnie popierane przez Szwecję. Platforma Obywatelska ponadto pragnie być z dobrych kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, ale pragnie też, aby miał on charakter zrównoważony oraz partnerski. Również Platforma Obywatelska głosi iż pragnie pozostawać w dobrych stosunkach z sąsiadami chcąc nawet reaktywować Trójkąt Weimarskiego. Platforma Obywatelska posiada swoje własne ustalone zagadnienia oraz program ustrojowy. Rząd Donalda Tuska opowiada się głównie za decentralizacją państwa. Chcą to uczynić poprzez wzmocnienie się samorządów. Ponadto Platforma Obywatelska dąży do odpartyjnienia Senatu. Pragnie także odbudować służbę cywilną i dokonać kodyfikacji prawa wyborczego. Po także pragnie wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, a także bezpośrednie wybory starostów. Jest tak partia ta chętna, aby zmienić przepisy dotyczące immunitetu parlamentarnego, ponieważ nie jest zadowolona, z tego, jak politycy wykorzystują fakt, iż posiadają immunitet. Od roku 2007 Platforma Obywatelska dążyła do rozdzielenia stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości. Udało się to zagadnienie zrealizować w roku 2009, pomimo, iż ówczesny prezydent Lech Kaczyński wygłosił weto prezydenckie. Z kolei Donald Tusk w roku 2010 ogłosił, iż dokonane zostaną zmiany w Konstytucji, między innymi takie jak : zmniejszenie liczby senatorów oraz posłów, czy też osłabienie siły weta prezydenckiego oraz dożywotnie stanowisko byłych prezydentów w Senacie.


Warto również przeczytać:

Ruch wolnej kultury
Jednym z nowoczesnych ruchów społecznych jest ruch nowej kultury. Nie jest to do końca ukształtowany politycznie ruch społeczny, ponieważ przede wszystkim walczy on o to,...

Idealny polityk dzisiejszych czasów
Dla wielu osób idealny model polityka po prostu nie istnienie. Ludzie nawet przestają wierzyć w obietnice składane podczas kampanii wyborczej, gdyż wiedzą, że są to tylko...

Plusy i minusy unii horodelskiej
Znacznie większe wpływy – w porównaniu z Rusią Halicką – prawosławie miało na obszarach zamieszkałych przez ludność pochodzenia ruskiego na Białorusi. Kościół...

Rutherford Birchard Hayes
Rutherford Birchard Hayes był dziewiętnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd prezydencki sprawował w latach 1877 – 1881. Urodził się on czwartego październi...

Kampania prezydencka 2010
Kampania prezydencka jaka odbędzie się już w czerwcu 2010 roku z pewnością będzie pod każdym względem szczególna. Niewątpliwie przebiegnie w cieniu katastrofy prezydencki...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: