Polityka

Polityka przeciwników Mazepy

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka przeciwników MazepyGdy w roku 1708 Mazepa zwrócił się o pomoc do Piotra I, spotkał się z odmową. Hetman kozacki, dostrzegając w tym naruszenie umowy perejesławskiej między Ukrainą i Rosją, wykorzystał to jako wystarczający powód do uważania się za zwolnionego z dotychczasowych zobowiązań i lojalności wobec cara, stanął więc na czele 2 tysięcznej armii Kozaków po stronie Karola XII, któremu 25 października złożył przysięgę wierności. Mazepa nie ujawnił Kozakom treści zawartych przez siebie porozumień ze Szwedami i z królem polskim Leszczyńskim. Karol XII przyrzekł, że stanie w obronie Ukrainy i wstrzyma się od podpisania pokoju z carem aż do całkowitego uwolnienia jej spod władzy Moskwy. Przeciwnicy Mazepy, korzystając z pomocy cara, 6 listopada 1708 roku wybrali na nowego hetmana kozackiego Iwana Skoropadskiego. Wojska rosyjskie zajęły dotychczasową siedzibę Mazepy w Baturynie. Wymordowano wtedy 6 tysięcy osób, łącznie z kobietami i dziećmi. Przy okazji zagarnięto znajdujący się tam skarbiec hetmana. Piotr I nazwał Mazepę „nowym Judaszem”. Wyklęła go nawet Cerkiew prawosławna. Mazepa nie zdołał przeciągnąć na stronę Karola XII większości Kozaków. Po zajęciu przez Rosjan znacznej części Zadnieprza wielu stronników Mazepy opuściło obóz szwedzki, tym bardziej, że car nie tylko gwarantował im amnestię, ale również podwyższył żołd i obiecał wysokie nagrody za wziętych do niewoli oficerów. Przy Mazepie zostało około tysiąca zwolenników. Przemoc stosowana przez wojska szwedzkie pogłębiała niechęć do Karola XII. Po stronie cara stanęło natomiast sześć pułków kozackich, do którego dołączył uwolniony z zesłania Palij. Rosyjski feldmarszałek Aleksander Mienszykow, korzystając z tego, że na Siczy pozostało niewielu Zaporożców, gdyż prawie wszyscy ruszyli do Połtawy, zdobył Sicz, a znajdujących się tam Kozaków kazał mordować. W tym czasie siedemdziesięciotysięczna armia rosyjska, dowodzona osobiście przez Piotra I, dotarła do Połtawy. Połączone wojska szwedzko-polsko-ukraińskie, liczące 35 tysięcy żołnierzy, nie wytrzymały natarcia i zostały rozbite. Po klęsce w dniach 6–7 lipca 1709 roku Mazepa przekonał Karola XII do ucieczki do Turcji. Ścigani przez Rosjan, dotarli do miasta Bendery. Tam też w nocy z 2 na 3 października 1709 roku Mazepa zmarł i został pochowany. Dla większości Kozaków zaporoskich Mazepa był symbolem przywódcy walczącego o samodzielne państwo ukraińskie.


Warto również przeczytać:

Teoria teistyczna
Istnieje pięć teorii co do tego, jak powstawały państwa, jedną z nich jest teoria teistyczna. Teoria ta zakłada, że państwo powstało poprzez ingerencję sił wyższych i wpł...

Prawicowa polityka
W polityce, prawica to pojęcie powszechnie stosowane do opisania wsparcie dla stratyfikacji społeczeństwa do wspierania i zachowania ładu społecznego i tradycyjnych warto...

Ustrój polityczny
Ustrój polityczny to bardzo ważna kwestia, która dotyczy każdego kraju, w którym dochodzi do sprawowania władzy. Określanie do jakiej to formy państwa należy dany kraj cz...

Polityki europejskie
Unia Europejska wprowadza coraz to nowe polityki wspólnotowe. Po to, aby między państwami, a czasem tylko między poszczególnymi regionami zniwelować różnice, rozwinąć reg...

Polityka antyukraińska
Ożywienie narodowego ruchu ukraińskiego w Galicji miało również inny poważny powód: uświadomienie sobie istniejących podziałów społecznych i kulturowych. We wschodniej cz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: