Polityka

Polityka prozdrowotna

Inne strony warte obejrzenia: link

Polityka prozdrowotnaPolityka prozdrowotna, podobnie jak polityka prorodzinna, bywa jednym z kluczowych elementów programów różnych ugrupowań politycznych lub kandydujących polityków. Również kolejne rządy nie mogą zapominać, że polityka prozdrowotna stanowi jeden z ważniejszych filarów funkcjonowania władzy wykonawczej, więc warto dobrze przemyśleć jej założenia. Polityka prozdrowotna często kojarzy się z różnymi wielkimi kampaniami w mediach, które mają zwrócić uwagę na takie problemy zdrowotne jak palenie, otyłość, narkomania, itd. Jednak nie tylko takie zakrojone na szerszą skalę akcje są wyrazem polityki prozdrowotnej państwa, które ogólnie powinno dbać o krzewienie pewnego zdrowego modelu życia wśród społeczeństwa. Polityka prozdrowotna dotyczy bardzo wielu obszarów naszego życia. Przede wszystkim dotyka takich podstaw jak styl życia społeczeństwa – to właśnie w ramach tego wycinku polityki prozdrowotnej prowadzi się walkę z nikotynizmem, alkoholizmem, niewielką aktywnością fizyczną obywateli, niewłaściwym odżywianiem oraz takimi patologiami jak narkomania. Skutki tej walki są bardzo różne, jeśli chodzi o tzw. zdrowy styl życia, to ogólnie panuje moda na stosowanie jego założeń, więc, przynajmniej jeśli chodzi o ludzi młodych i wykształconych, założenia polityki prozdrowotnej w tej kwestii przynoszą efekty. Inaczej rzecz ma się, gdy chodzi o efektywna walkę z narkomanią i alkoholizmem. Mimo istnienia wielu palcówek, które się tym zajmują, które otrzymują środki od państwa, liczba wyleczonych nie jest zbyt wysoka. Co więcej ciągle przybywa osób uzależnionych zarówno od alkoholu jak i od narkotyków. Polityka prozdrowotna w wielu kwestiach zazębia się z polityka społeczną, dotyczy to choćby zaangażowania w takie sprawy jak szeroko rozumiane środowisko fizyczne i psychiczne. Nie jest to niczym dziwnym, wiadomo, że życie rodzinne, czy też poziom stresu w naszym życiu ma niebagatelne znaczenie dla ludzkiego zdrowia. Zatem polityka prozdrowotna powinna współdziałać z polityką społeczną w propagowaniu zdrowych stosunków w domu, w pracy czy też w szkole, co przełoży się na mniejszy poziom stresu w społeczeństwie. Aparat polityki prozdrowotnej powinien współpracować z aparatem polityki społecznej także, jeśli chodzi o eliminację biedy, bezrobocia i nierównego dostępu do służby zdrowia. Zwłaszcza ta ostatnia nieprawidłowość społeczna prowadzi do ogólnego pogorszenia zdrowia społeczeństwa, które nie ma możliwości korzystania w tym samym stopniu z kompleksowej opieki zdrowotnej.


Warto również przeczytać:

Państwa autorytarne
Państwa autorytarne są państwami, które posiadają o wiele mniej swobód dla swoich obywateli. Oznacza to, że państwa te posiadają aparaty przymusu i kontroli (przykładowo ...

Wpływ na świadomość narodową Ukraińców
W dużej części twórczości Tarasa Szewczenki odnoszącej się bezpośrednio do Polski wyróżnić można dwa zasadnicze wątki. Pierwszy - to wyraźna idealizacja ukraińskiego bunt...

Plusy i minusy polityki
Polityka, mimo że kojarzy się większości ludziom za coś negatywnego, pozwala jednak zobaczyć swoje plusy, które często są widoczne w naszym życiu. Jednym z najważniejszyc...

Ustrój polityczny Niemiec
Niemcy są demokratyczną republiką federalną. Co więcej posiadają one oryginalny oraz niepowtarzalny system nazywany kanclersko-parlamentarnym. Jeśli chodzi o podstawowe k...

Polityka edukacyjna
O tym jak ważna jest edukacja, oświata, wie każdy. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że państwo przeznacza zwykle spore środki na politykę edukacyjną. Główny nacisk kładzi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: