Polityka

Polityka ochrony zdrowia

Inne strony warte obejrzenia: catering http://www.astra-dent.pl/stomatologia-estetyczna-katowice.php

Polityka ochrony zdrowiaPolityka ochrony zdrowia to ważny wycinek działań politycznych każdego aparatu państwowego, który zwykle mieści się w ramach polityki społecznej. W Polsce polityka ochrony zdrowia realizowana jest poprzez system opieki zdrowotnej, do którego należą wszyscy ubezpieczeni obywatele. Właśnie ubezpieczenie jest tutaj kwestią kluczową, bo to ono zapewnia dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej świadczonej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wracając do kwestii modelu ubezpieczeniowego, warto dodać, że tak naprawdę każdy ma prawo do opieki zdrowotnej. Polityka zdrowotna zakłada po prostu, że osoby zatrudnione co miesiąc opłacają składkę ubezpieczeniową (9% dochodu), zaś w przypadku osób bezrobotnych koszt ich opieki zdrowotnej pokrywa państwo. Oczywiście zakres tych kosztów jest odgórnie określony i , rzecz jasna, chodzi tylko o publiczną służbę zdrowia. Jest to rozwiązanie zasadniczo dość wygodne, dające poczucie bezpieczeństwa. Tak więc pojawiające się raz na jakiś czas głosy niektórych polityków o tym, że publiczna służbę zdrowia trzeba zlikwidować lub po prostu ograniczyć dostęp do niej, wywołują zwykle wielki sprzeciw społeczny i nie mają szans na realizację. Co prawda polityka ochrony zdrowia nie działa bez zarzutu, o czym świadczą choćby kolejki do specjalistów, niezbyt dobre warunki w szpitalach, ale mimo wszystko rozwiązanie, jakim jest publiczna służba zdrowia i tak cieszy się poparcie społecznym u większości społeczeństwa. Tak więc zwykle wysiłki polityków koncentrują się raczej na usprawnieniu działania służby zdrowia zamiast na wprowadzeniu w tym resorcie jakichś wielkich zmian. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami polityki ochrony zdrowia podstawową jednostką systemu opieki zdrowotnej jest lekarz medycyny rodzinnej, do którego chorzy udają się najpierw, niezależnie od dolegliwości. Dopiero ten lekarz wypisuje skierowanie do poradni specjalistycznej bądź do szpitala, jeśli jest to potrzebne. Rozwiązanie to budzi wiele kontrowersji i często staje się tematem różnych dyskusji politycznych, jednak póki co instytucja lekarza rodzinnego ma się bardzo dobrze i kolejne rządy raczej nie dążą do zmiany tego systemu. Warto jeszcze dodać, że pod względem prawno – politycznym zakłady opieki zdrowotnej podlegają jednostkom samorządu terytorialnego, które zasadniczo decydują o otwarciu bądź zamknięciu takiego właśnie zakładu. W myśl założeń polityki ochrony zdrowia realizowanej przez państwo, również samorząd terytorialny decyduje o przyznaniu określonych dotacji finansowych na działalność zakładów opieki zdrowotnej.


Warto również przeczytać:

Ustrój polityczny Rosji
Rosja jest państwem demokratycznym, w którym silną rolę odgrywa prezydent w ustroju. Z kolei władza ustawodawcza jest sprawowana przez parlament bikameralny, a wykonawcza...

Ruch społeczny
Ruchem społecznym możemy nazwać formę zbiorowego, spontanicznego ruchu społeczeństwa, w którym społeczeństwo pragnie zdobyć dane korzyści i wymusić zmiany. Ruch społeczny...

Politologia, nauka społeczna
Politologia jest jedną z podstawowych nauk społecznych, jako taka cieszy się ogromnym zainteresowaniem jako kierunek kształcenia uniwersyteckiego. Politologia jako nauka ...

Polska Partia Pracy
Polska Partia Pracy jest partią polityczną, która powstała na pierwszym kongresie, który został przeprowadzony w roku 2001. Używa ona tej nazwy od momentu drugiego kongre...

Członkowie ONZ
Zasady, na jakich państwo może przystąpić do Organizacji Narodów Zjednoczonych są dokładnie określone a Karcie Narodów Zjednoczonych, przyjętej 25 października 1945 roku....

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: