Polityka

Polityka mieszkaniowa

Inne strony warte obejrzenia: blaty drewniane folie grzewcze ustawianie anten satelitarnych kraków

Polityka mieszkaniowaPolityka mieszkaniowa to istotny element polityki społecznej, na który jednak ciągle jeszcze kładzie się niestety zbyt mało nacisk, co jest powodem zbyt małej liczby mieszkań i ich zbyt wysokich cen. Warto podkreślić, że polityka mieszkaniowa to ważny element polityki społecznej, a więc realizacja także jej założeń ma się przyczynić do usunięcia różnego rodzaju różnic pomiędzy obywatelami. W przypadku polityki mieszkaniowej chodzi głównie o diagnozowaniu wszelkich problemów społecznych związanych z kwestia mieszkaniową i w miarę możliwości na likwidowaniu różnic w dostępie do mieszkań. Fakt, że problem mieszkaniowy jest bardzo ważną sprawą dla każdego obywatela, sprawia, że polityka mieszkaniowa często wykorzystywana jest jako rodzaj karty przetargowej w trakcie wyborów. Polityka mieszkaniowa jest w dużej mierze zależna od kondycji gospodarczej danego państwa, jest chyba oczywiste, dlaczego tak jest – ostatecznie budowa nowych mieszkań czy też renowacja tych, które już istnieją jest sprawą bardzo drogą, pochłaniająca ogromne wręcz środki z budżetu państwa. Stąd też tak istotne jest, by gospodarka rozwijała się prężnie, jeśli zależy nam na dobrze prowadzonej polityce mieszkaniowej. Polska polityka mieszkaniowa idzie gównie w tym kierunku, by zapewnić godne warunki mieszkaniowe rodzinom, których nie stać na zakup bądź wynajem mieszkania czy domu. Jednym z podstawowych założeń polityki mieszkaniowej jest twierdzenie, że każda jednostka i każda rodzina ma prawo do własnego w pełni samodzielnego mieszkania. Co więcej podkreśla się, że państwo jako instytucja ma obowiązek doprowadzić do realizacji tego prawa. Z tego tez względu jest w pełni logiczne, że polityka mieszkaniowa musi być regularnie zasilana pieniędzmi z budżetu państwa, jeśli ma ona spełniać swoje podstawowe cele. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wspomniane już prawo do mieszkania nie oznacza wcale, że państwo po prostu podaruje nowe lokum wszystkim, którzy zgłoszą na nie zapotrzebowanie. Państwo ma pomóc wtedy, gdy dana jednostka nie jest w stanie utrzymać mieszkania. Warto jednak zaznaczyć, ze polityka mieszkaniowa w naszym kraju niestety nie stoi na najwyższym poziomie, nie korzysta ona z wielu rozwiązań, które świetnie sprawdziły się w innych krajach Unii Europejskiej. W ogóle warunki mieszkaniowe w Polsce należą niestety do bardzo złych, jeśli porówna się je do standardów, które panują w Europie Zachodniej.


Warto również przeczytać:

Rolnictwo zrównoważone
Jedną z alternatywnych koncepcji jest rolnictwo zrównoważone, które wprowadza polityka rolna Unii Europejskiej. Dzięki tej koncepcji Unia europejska pragnie dążyć do inte...

Cele polityki gospodarczej
Jak każda z polityk, polityka gospodarcza również wyznacza sobie cele, do których dąży i jak najwięcej z nich chce w pełni zrealizować. Cele te możemy podzielić według dz...

Dlaczego rosną podatki
Podatków nikt nie lubi płacić i wiele osób szuka różnych sposobów na ich ominięcie. Wbrew pozorom, jest ich całkiem dużo. Najprościej jest na przykład założyć fundację. W...

Przed wyborami
Zbliżają się kolejne wybory prezydenckie. Po raz kolejny zdecydujemy komu powierzyć losy naszego państwa a zarazem także i własne. Mimo, iż wybory odbędą się dopiero na j...

Zjednoczenie ziem ukraińskich
Po raz kolejny Mazepa ujawnił swój talent dyplomatyczny, sugerując dostojnikom moskiewskim, że jest zwolennikiem podporządkowana się Kozaków carowi Rosji. Zdradził on rów...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: