Polityka

Polityka kulturalna

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy Toruń www.kancelariaths.pl/ubezpieczenie-niskiego-wkladu-mbank/

Polityka kulturalnaPolityka kulturalna ma za zadanie wspierać rozwój szeroko rozumianej kultury w kraju, wymaga to właściwego podejścia i zgromadzenia koniecznych funduszy. Polityka kulturalna polega na tym, że organy polityczne oraz różne instytucje pozarządowe wspierają rozwój twórczości różnych artystów zarówno poprzez przyznanie im pewnych środków finansowych jak i poprzez propagowanie społeczne ich twórczości. Poza tym polityka kulturalna państwa polega także na rozpowszechnianiu kultury tak, aby możliwie wiele osób mogło stać się jej odbiorcami. Polityka kulturalna w dużej mierze jest w naszym kraju kształtowana Traktatem o Unii Europejskiej, który określił sposób uprawiania polityki kulturalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tak więc polityka kulturalna ma w dużej mierze na celu propagowanie tradycji europejskiej przy jednoczesnym zaznaczeniu odrębności etnicznej i ogólnie kulturowej różnych państw. Bardzo istotne jest nie tylko wspieranie artystów, ale także krzewienie wiedzy na temat kultury poszczególnych państw i narodów. Pamiętajmy, że polityka kulturalna to nie tylko szeroko rozumiana działalność na rzecz rozwoju sztuki, ale także wszelkie działania budujące tożsamość kulturową i społeczna narodu. Dlatego też w ramach polityki kulturalnej dochodzi do analizy pewnych ważnych wydarzeń czy procesów historycznych, które zaważyły na kształcie współczesnej kultury. Niestety trzeba przyznać, że państwo przeznacza na politykę kulturalną stosunkowo niewielkie środki finansowe, co oczywiście hamuje w pewnym względzie jej możliwości. Jednak warto podkreślić, że polityka kulturalna to także, a może przede wszystkim działalność licznych organizacji pozarządowych, które samodzielnie starają się kształtować dane fragmenty życia kulturalnego. Stąd też powstają liczne stowarzyszenia, które są tak naprawdę wyrazicielami ogólnej polityki kulturalnej, a które zajmują się stosunkowo niewielkimi wycinkami polskiej kultury. Polityka kulturalna realizuje się także poprzez edukację na temat dziedzictwa kulturalnego, poprzez zakładanie nowych muzeów, otwieranie wystaw poświęconych ważnym wydarzeniom z przeszłości. Jednocześnie łatwo zauważyć, że ogólnym kierunkiem uprawianej przez państwo polityki kulturalnej jest uczynienie jest możliwie demokratyczną, możliwie egalitarną tak, aby każdy w równym stopniu miał dostęp do wiedzy na temat kultury i do różnych wydarzeń kulturalnych.


Warto również przeczytać:

Sytuacja SLD przed wyborami
Stronnictwo Ludowo Demokratyczne zdecydowało o tym, że ich kandydatem do fotela prezydenta zostanie Napieralski. W związku ze śmiercią Szmajdzińskiego w katastrofie lotni...

Kwestia poglądów
Nie da się ukryć, że każdy obywatel posiada własne poglądy polityczne, z którymi zgadza się. Są one dostosowane do naszych przekonań w związku z czym postaraj się mieć to...

Ksenofobia
Ksenofobia jest negatywnym zjawiskiem, które charakteryzuje się wrogością, niechęcią, czy nawet lękiem przed cudzoziemcami. Osoby takie wyraźnie pokazują swoją niechęć do...

Niccolo Machiavelli
Niccolo Machiavelli to jeden z teoretyków w dziedzinie państwa i prawa. Jest on twórcą kontrowersyjnych poglądów na ten temat, które zawarł w swym utworze pt. „Ksią...

Co to jest polityka?
Pojęcie polityka wywodzi się z nauk społecznych, słowo to może być różnie interpretowane i rozumiane. Pojęcie to funkcjonowało już w czasach starożytnych. O polityce wypo...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: