Polityka

Polityka ekologiczna

Inne strony warte obejrzenia: porada prawna przez internet

Polityka ekologicznaPolityka ekologiczna jest jednym z działów polityki. To polityka szczegółowa zajmująca się, jak sama nazwa sugeruje, kwestiami dotyczącymi ekologii, natury, środowiska naturalnego, wpływu człowieka na to środowisko, czy sensownym wykorzystaniem bogactw naturalnych ziemi. Tym, co powinno być tu wyznacznikiem jest wykorzystanie rozumu w gospodarowaniu bogactwami ziemi, tak aby rozsądnie i z szacunkiem traktować naszą planetę oraz dobra jakie nam oferuje. Obok wykorzystywania dóbr naturalnych zwraca się tu również uwagę na ochronę środowiska, a w tym wyrabianie w ludzkości odpowiednich postaw proekologicznych. Duże znaczenie w uprawianiu polityki ekologicznej na scenie państwowej każdego kraju dogrywają te stowarzyszenia, czy partie polityczne, które powszechnie określamy jako „zieloni”. Na polskiej scenie politycznej są to: Partia Zielonych, Polska Partia Ekologiczna, Partia Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej. Obok tych partii ważną rolę w Polsce odgrywa również Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska jako system kontrolujący i monitorujący przestrzegania pewnych reguł w traktowaniu Matki Ziemi. Podstawowym zagadnieniem polityki ekologicznej jest problem jak sensownie korzystać z zasobów ziemi, aby one nie zubożały, a zarazem w jaki sposób chronić naturalne środowisko przez destrukcyjnym wpływem na nie działalności ludzkiej, to jest zanieczyszczeniami płynącymi z globalizacji, urbanizacji, rozwoju nauki i techniki, zbytniej emisji dwutlenku węgla, górami produkowanych śmieci, itd. Polityka ekologiczna często bywa zamiennie nazywana polityką ochrony środowiska. Nad słusznością stosowania tego typu synonimów nie będziemy się tutaj rozwodzić, tym bardziej , ze zagadnienie to bywa nadal kwestią dyskusji wielu teoretyków i znawców niniejszego tematu. Realizując założenia polityki ekologicznej wykorzystuje się dostępne prawnie i administracyjnie narzędzia, czy tez narzędzia ekonomiczne typu opłaty, kary, subwencje, systemy kontroli, a nade wszystko edukacje ekologiczną mającą na celu zwrócenie uwagi ludzi na ten jakże ważny problem jakim jest kwestia ochrony środowiska. Obok tych legalnych sposobów uprawiania polityki ekologicznej skrajne partie ekologiczne próbują bardziej radykalnych metod, które być może mają szczytne cele, ale środki dążące do osiągnięcia tychże celów bywają różnorakie w swej wymowie.


Warto również przeczytać:

Efekty unii brzeskiej
Bardzo ważnym elementem zawarcia unii brzeskiej stało się włączenie kilku milionów mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego do sfery oddziaływania cywilizacji zachodnio...

Cisza wyborcza
Ciszą wyborczą nazywa się czas, gdy nie można przedstawiać swojego programu politycznego, czy w jakikolwiek inny sposób zachęcać ludzi do głosowania na danego kandydata. ...

Głosowanie a gra słów
Każde głosowanie musi odbyć się we właściwym pomieszczeniu przygotowanego do tego celu. Pomieszczenie to nazywa się lokalem wyborczym i może ono być zaadaptowane tylko na...

Powiązania rodzinne
Istotne znaczenie dla książąt ruskich miała pomoc okazywana im przez polskich władców. Sojusznikiem ruskich kniaziów (Światopełka i jego syna Jarosława wołyńskiego) był B...

Wojsko a polityka
W obecnych czasach wojsko jest bardzo mocno zależne od polityki państwa. Nie wszystkie kraje obecnie chcą rozwijać armię, tak jak wszystkie inne kraje. Wojsko w zależnośc...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: