Polityka

Polityka edukacyjna

Inne strony warte obejrzenia: domrok.pl

Polityka edukacyjnaO tym jak ważna jest edukacja, oświata, wie każdy. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że państwo przeznacza zwykle spore środki na politykę edukacyjną. Główny nacisk kładzie się to, by udało się stworzyć sytuację, kiedy dostęp do nauki będzie dla każdego jednakowo łatwy, a jednocześnie poziom nauki znacząco wzrośnie. W tym celu przeprowadzane są różnego rodzaju reformy, które mają na celu usprawnienie pracy polskiego systemu szkolnictwa. Ważnym przełomem w polityce edukacyjnej była reforma edukacji z roku 1999, kiedy to postanowiono, że nastąpi podział szkół na: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. Podział ten obowiązuje do dziś, mimo iż bywa bardzo często krytykowany przez społeczeństwo. Często powrót do idei gimnazjum uważa się za największy dotychczasowy błąd polityki edukacyjnej. Mimo to kolejne rządy trwają przy tym rozwiązaniu, na co wpływ ma także fakt, że powrót do poprzedniego systemu byłby przedsięwzięciem wyjątkowo kosztownym. Polityka edukacyjna w Polsce, ogólnie rzecz ujmując, zmierza do tego, by polscy uczniowie, studenci nie odbiegali poziomem umiejętności od swych rówieśników z krajów Unii Europejskiej. Stąd też obecnie przeważa, przynajmniej w teorii, uczenie praktycznego rozwiązania problemów zamiast koncentrowanie się tylko i wyłącznie na zagadnieniach czysto teoretycznych. Polityka edukacyjna to nie tylko opracowywanie podstaw kształcenia, lecz także tworzenie warunków dla pracy wychowawczej. Dlatego też w myśl polityki edukacyjnej szkoła ma nie tylko nauczać, lecz także wychowywać. Hasło to bywa niestety często nadużywane, zwłaszcza gdy dochodzi w szkołach do różnego rodzaju aktów przemocy czy wandalizmu, wtedy zwykle wytyka się wadliwą działalność wychowawczą szkół. Co jakiś czas polityka edukacyjna staje się przedmiotem gorących debat politycznych. Zwykle właśnie porusza się wtedy kwestie wychowawcze, ścierają się opcje bardziej konserwatywne, które domagają się wprowadzenia mundurków i ogólnych sztywniejszych zasad w szkołach z opcjami bardziej tolerancyjnymi, które propagują model wychowania bezstresowego. Przedmiotem debaty politycznej staje się także bardzo często istotna kwestia, jaką jest ciągle jeszcze bezpłatne studiowanie na wyższych uczelniach państwowych. Co jakiś czas pojawiają się glosy nawołujące do powszechnego wprowadzenia studiów płatnych, na razie jednak polityka nie zmierza jeszcze w tym kierunku.


Warto również przeczytać:

Państwa autorytarne
Państwa autorytarne są państwami, które posiadają o wiele mniej swobód dla swoich obywateli. Oznacza to, że państwa te posiadają aparaty przymusu i kontroli (przykładowo ...

Wpływ na świadomość narodową Ukraińców
W dużej części twórczości Tarasa Szewczenki odnoszącej się bezpośrednio do Polski wyróżnić można dwa zasadnicze wątki. Pierwszy - to wyraźna idealizacja ukraińskiego bunt...

Plusy i minusy polityki
Polityka, mimo że kojarzy się większości ludziom za coś negatywnego, pozwala jednak zobaczyć swoje plusy, które często są widoczne w naszym życiu. Jednym z najważniejszyc...

Ustrój polityczny Niemiec
Niemcy są demokratyczną republiką federalną. Co więcej posiadają one oryginalny oraz niepowtarzalny system nazywany kanclersko-parlamentarnym. Jeśli chodzi o podstawowe k...

Prawa człowieka w Egipcie
W Egipcie, tak jak i w każdym kraju na świecie obywatele mają zagwarantowane prawa człowieka. Ale niestety jest to tylko czysto teoretyczne chronienie ich godności oraz p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: