Polityka

Polityka Rurykowiczów

Inne strony warte obejrzenia: zobacz

Polityka RurykowiczówOd najdawniejszych czasów obszarem spornym dla Polski i Ukrainy była Chełszczyna – podobnie jak wszystkie ziemie na pograniczu grup etnicznych. Wzdłuż dolnego biegu Bugu osiedlali się Polacy, natomiast wzdłuż górnego Rusini. Istniał jednak szlak handlowy łączący Kijów z Niemcami przez Kraków, Pragę, Ratyzbonę. Sąsiadujące z Polską księstwa ruskie, a w szczególności Księstwo Włodzimierskie, staje się obszarem bardzo ważnym pod względem gospodarczym. Wymiana handlowa między Polską a Rusią związana była z rozwojem rzemiosła w obu krajach. Ruś eksportowała bydło, futra, len, miód, płótno, srebrne ozdoby, wosk. Oprócz tego do Polski przez Ruś dostarczano towary ze wschodu: przyprawy, tkaniny, wino. Na zamieszkałych głównie przez ludność ukraińską terenach nad środkowym i dolnym biegiem Dniepru, Dniestru i Bohu zaczyna się tworzyć nowe środowisko społeczne, nazwane później Kozakami. Termin „Kozacy” oznaczał wywodzących się z ludzi wolnych, często żyjących z rozbojów i napadów wojowników. Państwo staroruskie, nazwane w źródłach Rusią Kijowską, pojawiło się na arenie dziejów w drugiej połowie IX wieku. Na podstawie nikłych informacji kronikarzy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy państwo ruskie powstało w drodze podbojów przez Normanów – zwanych Waregami – czy też owi przybysze z dalekiej Północy byli tylko kupcami i rycerzami, którzy przybyli na ziemie, gdzie plemiona wschodniosłowiańskie utworzyły wcześniej struktury państwowe. Zwolennicy „teorii normańskiej” twierdzą, że to dopiero Waregowie (czyli Normanowie) położyli fundamenty pod organizację państwową na ziemiach ruskich, i lansują pogląd, że Słowianie wschodni nie byli zdolni do utworzenia jakiegokolwiek państwa. Z tego właśnie względu plemiona wschodniosłowiańskie wezwały podobno w 862 roku Ryryka (księcia pochodzenia normańskiego) w celu przywrócenia na ich ziemiach jedności plemiennej. Pierwszy wspomniany w historiografii książę Oleg, wywodził się z dynastii Rurykowiczów. Kroniki mówią, że w 882 roku zdobył on Smoleńsk i Kijów. Walczył też z Chazarami, uwalniając część plemion ruskich od płacenia im daniny. Najważniejszym jednak celem było opanowanie całej drogi handlowej od Bałtyku do Morza Czarnego. W 907 roku Oleg przedsięwziął wyprawę na Konstantynopol. Zakończyła się ona sukcesem, co potwierdza zawarty cztery lata później układ rusko-bizantyjski. Kupcy ruscy uzyskali przywilej prowadzenia handlu z Bizancjum bez uiszczania opłat celnych.


Warto również przeczytać:

Etyka, a polityka
Etyka dla jednych jest dziedziną filozofii, a dla innych jest odrębną nauką, posiadająca swój własny przedmiot badań i określoną problematykę badawczą. Przedmiotem etyki ...

Donald Tusk i Rokita
Jego nieudany start w wyborach prezydenckich w 2005 roku skomentował słowami,, ich jest dwóch, ja jestem jeden”. Po kolejnych wyborach parlamentarnych stwierdził, ż...

Społeczna polityka
Polityka społeczna jest niezmiernie ważnym elementem polityki, ponieważ dotyczy bezpośrednio obywateli danego państwa ich potrzeb, problemów i wymagań wobec władzy. Polit...

Foresight
Foresight jest metoda prognozowania zmian, jakie mogą zajść w polityce lub na świecie. Metoda ta jest prowadzona przez polityków, organizacje rządowe, naukowców i inne wa...

Demokratyczne systemy polityczne
Państwo demokratyczne to państwo rządzone przez prawo (obowiązujące prawo wiąże wszystkie podmioty, zarówno rządzących jak również rządzeni - ta zasada nosi nazwę legaliz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: