Polityka

Polityka Polski i Węgier

Inne strony warte obejrzenia: www.kancelariaths.pl/odszkodowania-komunikacyjne/

Polityka Polski i WęgierKsięstwo Halickie znajdowało się w strefie bezpośredniego zainteresowania Kazimierza Sprawiedliwego. Polski władca wspólnie z rządzącym w Brześciu nad Bugiem księciem ruskim Romanem wprowadził na tron w Haliczu księcia Olega. Po śmierci Olega Kazimierz wspierał wygnanego przez króla węgierskiego Belę II Romana, który przyjął tytuł „króla Galicji i Lodomerii”. W roku 1189 Kazimierz Sprawiedliwy wysłał do Halicza wojewodę Mikołaja, który wprowadził sprzymierzonego z Polską Włodzimierza na tron halicki. Dwa lata później ruscy książęta pomogli Kazimierzowi w odzyskaniu Krakowa. Po wygaśnięciu w 1199 roku książęcej dynastii Rościsławiczów Halicz znów stał się ziemią, o którą walczyli książęta ruscy, polscy i węgierscy. Dzięki wsparciu polskich książąt, między innymi Leszka Białego, tron włodzimiersko-halicki ponownie opanował książę wołyński Roman. W nieustalonych okolicznościach zerwał on porozumienie z księciem krakowskim, któremu wcześniej pomógł w walce z Mieszkiem Starym, a nawet w 1195 roku został ranny w bitwie pod Mozgawą. W 1205 roku Roman, stając po stronie Władysława Laskonogiego, zginął w bitwie z książętami polskimi Leszkiem Białym i Konradem Mazowieckim. Roman został pochowany w Sandomierzu, ale po pewnym czasie jego ciało przewieziono do Włodzimierza Wołyńskiego. Wdowa po Romanie wraz z dwoma małoletnimi synami (Danielem i Wasylkiem) uciekając przed zbuntowanymi bojarami, przybyła do Polski, prosząc o wsparcie Leszka Białego. Wcześniej szukała wsparcia u króla węgierskiego Andrzeja. Leszek Biały w 1207 roku wyprawił się wraz z Konradem Mazowieckim na Ruś, osadził w Księstwie Włodzimierskim kniazia Igora i poślubił jego córkę Grzymisławę. W 1214 roku Leszek Biały wydał swoją córkę Salomeę za Kolomana, syna króla węgierskiego Andrzeja II. Kolomana koronowano na króla Rusi Halickiej. Leszek Biały udzielił wsparcia także Wasykowi w opanowaniu Brześcia, a następnie Bełzem. Zaangażowanie Polski i Węgier w walki o Ruś Halicką wynikało z jej znaczenia w handlu z Lewantem i innymi państwami azjatyckimi. W 1221 roku władzę we Włodzimierzu, a w 1234 roku również w Haliczu objął syn Romana Daniel. Za jego panowania ruscy bojarzy nie przestawali się buntować. W porozumieniu z kilkoma książętami ruskimi Leszek Biały wyruszył z pomocą usuniętemu z Halicza Danielowi i zmusił jego przeciwników do oddania mu władzy. Daniel zdołał przyłączyć w 1239 roku do swoich ziem Kijów, dążąc do odbudowy państwa utworzonego przez jego przodków.


Warto również przeczytać:

Status Kozaków
Kozaków nie obowiązywało prawo pańszczyźniane, ani inne powinności nakładane na chłopów. Pozbawieni byli jednak możliwości piastowania urzędów publicznych oraz praw polit...

Wybory w naszym kraju
Mnóstwo słyszy się o przeróżnych przekrętach, które mają miejsce w naszym kraju przez co Polska polityka nie jest zbyt miło wspominana na salonach całego świata. Postara...

Sarkozy w defensywie
Prezydent Sarkozy znany jest ze swojej niespożytej energii, z faktu, że uwielbia ćwiczyć i robi to nieraz dosłownie do upadłego oraz z tego, że ma piękną żonę. W jego pol...

Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska – w skrócie PO – jest jedną z najbardziej aktywnych oraz popularnych polskich partii politycznych w Polsce. Została ona stworzona 24 sty...

Wpływ polityki na świat
Polityka ma ogromny wpływ na świat, jest to jeden z największych i najczęściej używanych bodźców, które sprawiają, że świat się rozwija, lub są prowadzone różne działania...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: